X

มทร.สุวรรณภูมิ ดันU2Tสู่ตลาดยั่งยืน

พระนครศรีอยุธยา-มทร.สุวรรณภูมิ ดันโครงการส่งเสริมสินค้า หนึ่งมหาลัยหนึ่งตำบล U2T สู่ตลาดยั่งยืน หวังช่วยพัฒนาและหาตลาดให้กับผู้ประกอบการ

ช่วงเช้าวันที่ 28 มีค ที่อาคาร 32 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและผลักดันสินค้าในโครงการหนึ่งมหาลัยหนึ่งตำบล หรือ U2T  สู่ตลาดอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร   ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี  ซึ่งหลังพิธีเปิด นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วม พร้อมชื่นชมทางมหาวิทยาลัยฯ โครงการนี้เป็นการนำวิทยาศาตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรม มาช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่น ทำให้ผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น โดยมหาวิทายาลัยได้ช่วยหาตลาด ซึ่งทำแพร่หลายทั่วประเทศ จะทำให้เศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัว เป็นโครงการที่ควรได้รับการสนับสนุนต่อยอด

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ดำเนินงาน 131 ตำบล โดยมี  6 คณะ ร่วมรับผิดชอบในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีนนทบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทองและจังหวัดลพบุรี  ผลลัพธ์จากการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มีผลิตภัณฑ์หลากหลายจากตำบลต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ควรที่จะส่งเสริมผลักดันให้มีโอกาสทางเชิงพาณิชย์มากขึ้น และสามารถนำมาต่อยอดโดยการบูรณาการกับการบริการวิชาการ อันเป็นภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยเพิ่มโอกาส ให้กับผู้ประกอบการทางด้านการตลาด มาตรฐาน เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน เกิดจากจ้างงาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ด้วยเศรษฐกิจ BCG

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลักดันผลิตภัณฑ์ภายใต้โครง U2T for BCG ให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบล ได้ต่อยอดเขียนโครงการวิชาการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกโดยได้รับเกียรติ วิทยากรจากสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย

การจัดโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมการเขียนโครงการบริการวิชาการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ U2T การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจอย่างง่ายและกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ Business Model Canvas โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ อาจารย์ นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัย  โดยกำหนดจัดงานเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 28-29 มีนาคม 2566

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รางวัลพระราชทานเทพทอง สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของเพจสถานีข่าวเอทีวี นักเขียนอิสระ