X

คนอยุธยาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พระนครศรีอยุธยา-ผู้ว่าฯ นำทีมร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ภายใต้แนวคิด “ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  ในพื้นที่อำเภอบางบาล

วันที่ 16 มีนาคม นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน ภายใต้แนวคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ โดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านคลัง  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโดย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก  นางมาลี กลิ้งโพธิ์   นายก อบต.บ้านคลัง   นางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห์ ส.อบจ.พระนครศรีอยุธยา เขต อำเภอบางบาล   หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในอำเภอบางบาล  ให้การต้อนรับและร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ ทั้งนี้ มีประชาชนร่วมงานประมาณ 250 คนในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับผู้แทนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท รวมทั้งมอบทุนการศึกษาจากวัดตะโก ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า และมูลนิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 4 ราย จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอบางบาล

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  งานในวันนี้เป็นการ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการกลุ่มเปราะบาง และประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถที่จะเข้าถึงบริการและความช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงเยี่ยมเยียนสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ในเบื้องต้น จากภาครัฐได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง   โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน  ในรูปแบบ  “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”  โดยให้ทางวัดมีส่วนร่วมในการให้บริการสถานที่กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน  โดยเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวความคิด “ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ