X

พ่อเมืองหนังสือด่วนขอชลประทานปล่อยน้ำเข้าทุ่งแล้ว

พระนครศรีอยุธยา-พ่อเมืองมีหนังสือด่วนถึงชลประทานขอให้ระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำแล้ว เพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนประชาชน พร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจเทศบาลป้องกันเกาะเมือง

วันที่ 3 ตุลาคม ที่ห้องประชุมมหาธาตุ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี  และ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยในการประชุมครั้งนี้มีการหารือและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชาชนได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของประชาชน  รวม 10 อำเภอ 95 ตำบล 564 หมู่บ้าน 27,334 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ รวม 2,285.25 ไร่ เป็นข้าว 1,810.75 ไร่ พืชผัก/พืชไร่ 119.25 ไร่ ไม้ผล/ไม้ยืนต้น/อื่น ๆ 355.25 ไร่  สำหรับการระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทั้ง 7 ทุ่ง  ได้แก่ ทุ่งบ้านแพน  บางบาล  ผักไห่  เจ้าเจ็ด บางกุ้ง  บางกุ่ม และทุ่งเขตติดต่อป่าโมก รวมพื้นที่เกือบ 600,000 ไร่ รวมปริมาณ 1,026 ล้าน ลบ.ม ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงอธิบดีกรมชลประทานให้เปิดประตูระบายน้ำ  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล และอำเภอเสนา โดยการระบายน้ำเข้าทุ่งกรมชลประทานจะลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม

โดยก่อนหน้านั้น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการป้องกันน้ำท่วมเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา   ที่บริเวณเจดีย์พระศรีสุริโยทัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายกฤษณ์  เถี่ยนมิตรภาพ  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้  โดยในปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อรักษาพื้นที่เกาะเมืองไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและโบราณสถานสำคัญ  ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ระดมกำลัง เครื่องจักรกล ต่าง ๆ ปั้นคันดิน สูง 1.5 เมตร ตลอดความยาว 650 เมตร  เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง และแก้ปัญหาผนังกั้นน้ำถาวรยังไม่แล้วเสร็จ   โดยทางเทศบาลฯ จะใช้เวลา 3 วันในการดำเนินการปั้นดินจนแล้วเสร็จ

นายกฤษณ์  เถี่ยนมิตรภาพ  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  การป้องกันเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้สั่งการให้ป้องกันทุกจุดอย่างเต็มที่  โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อบจ.สมุทรปราการ  เพื่อช่วยเหลือประชาชน

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า   การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการป้องกันน้ำล้นเข้าท่วมเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าทางจังหวัดฯ ไม่ปล่อยให้พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญถูกน้ำท่วมอย่างแน่นอน  ทั้งนี้ได้สนับสนุนเครื่องจักรรวมถึงสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทุกจุดร่วมกับทางเทศบาล ฯ  รวมถึงเตรียมระดมเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ  เข้ากู้ชุมชนกุฎีทอง ต.ท่าวาสุกรี และชุมชนโดยอีก 6 ชุมชน กว่า 3500 ครัวเรือน  ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ