X

ผู้ตรวจฯเกี่ยวข้าว ยก”รักษ์นา”อยุธยาแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงเกษตร

พระนครศรีอยุธยา-ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรชวนนักท่องเที่ยวลงนา เกี่ยวข้าว”หอมปทุม”ยกให้”รักษ์นา”เป็นแลนด์มาร์ค เชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เมื่อวันที่  31 กค  นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ได้  เข้าตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน และร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าว ที่  ร้านรักษ์นาคาเฟ่ อยุธยา ริม ถนน สาย 347 ต.บ้านป้อม อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  เพื่อพบปะพูดคุยและให้ข้อแนะนำกับ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกของ Route การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและร้านค้าที่ร่วมโครงการจำนวน 15 ร้าน

โดย ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการสาธิตหุงข้าวจากแปลงที่เก็บเกี่ยวในปีนี้ และเก็บเกี่ยวในฤดูกาลที่ผ่านมา เพื่อเปรียบเทียบและชิม เพื่อทดสอบความอร่อย มีการเกี่ยวข้าวในพื้นที่นาของร้านรักษ์นาคาเฟ่ ซึ่งเป็น ข้าวพันธุ์หอมปทุม ซึ่งเป็นที่นิยม ในการรับบริโภคมีความหอม และรสชาติที่อร่อยในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมในร้านรักษ์นาคาเฟ่ สามารถลงมือเกี่ยวข้าว และบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกได้ทุกท่าน มีการสาธิตสีขาวโดยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กโดยการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา อีกทั้ง ยังมีการส่งมอบจุดปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในจุดอื่นด้วย

นายสุรเดช กล่าวว่า กิจกรรมนี้ มีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับฟังข้อแนะนำ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดดำเนินงานในส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน  โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน และร่วมกิจกรรม วันเกี่ยวข้าวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ร้านรักษ์นาคาเฟ่ อยุธยา ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จัก กระตุ้นให้กิดความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดและผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ และขยายความร่วมมือ  ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ร้านรักษ์นา คาเฟ่ อยุธยา เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 นั้น ซึ่งยกให้ร้านรักษ์นา เป็นแลนด์มาร์ค ที่นักท่องเที่ยวต้องมาแวะพัก และร่วมกิจกรรมที่สำคัญคือร่วมกิจกรรมและอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ