X

“ท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท”เปิดโรงเรียนดูแลผู้สูงแห่งแรกของอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา-รองรับ สังคมผู้สูงอายุ เปิดโรงเรียนท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท การบริบาล และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท เนอร์สซิ่งโฮมส์  เพื่อดูแลคนที่คุณรัก

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 พ.ค. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท การบริบาล และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท เนอร์สซิ่งโฮมส์ ที่บริเวณริมถนนโรจนะ ฝั่ง ตรงข้าม ประตูเอ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย โดยมีนางนลินี ด่านชัยวิจิตร ประธานผู้พิพากษาสมทบคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย  นางสาวพิมพ์ลดา พันธ์เจริญวรกุล ส.จ.วังน้อย  นพ.กฤษดา ทิพย์รัตน์ ผ.อ.รพ.เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล  นางสยุมพร กุลสุ ผ.อ.ศูนย์ดำรงธรรมพระนครศรีอยุธยา  และนายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วม โดยมีนางสาววริสรา เอื้อกิจสุวรรณ ผู้บริหารสถาบัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยมีพระญานไตรโลก เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิสรวราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ภาพหลังจากได้ประกอบพิธีทางศาสนาและเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ได้เยี่ยมชมภายในสถาบันดังกล่าว โดยนายเกื้อกูล กล่าวว่านับเป็นสิ่งที่ดีที่มีการเปิดธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากประเทศไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีโอกาสที่จะต้องใช้บริการด้านนี้ ที่สำคัญสถาบันแห่งนี้ ก็มีมาตรฐานในการดูแล ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไปอย่างดีเยี่ยม

วริสรา  เอื้อกิจสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เล่าให้ฟังว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีส่วนให้การสร้างโอกาส และสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานมาแล้วมากกว่า 10,000 คน ได้รับการยอมรับจากทั้งส่วนงานราชการ เอกชน รวมถึงผู้ที่รับบริการเองว่า ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย และ ความมีจริยธรรม เพื่อประโยชน์ที่เทียมทั้งของผู้ว่าจ้าง และ ลูกจ้างจนถึง ปัจจุบัน  โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า มีแรงานจำนวนหนึ่ง มีการลาออก เพื่อกลับไปอยู่บ้าน หรือ กลับบ้านเพื่อไปหางานทำในพื้นที่ ด้วยเหตุผลส่วนตัว ที่ต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงาน และที่สำคัญ ต้องกลับไปอยู่บ้าน “เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” ทั้งๆ ที่อายุการทำงานของพวกเขา ยังมีเหลืออยู่มีมาก ประกอบกับความเป็นจริงที่ ประเทศเรา ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลในทุกสมัยนับจากนี้

ด้วยประการเช่นนี้ ในปลายปี 2562 บริษัท วีดีเอส.บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด จึงทำการจัดตั้งบริษัท ท๊อป เอ็กเพิร์ท เฮรธแคร์ จำกัด ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยเริ่มจาก ส่งเจ้าหน้าที่ผู้อภิบาลผู้สูงอายุ (Care Giver/ ไปดูแล ผู้สูงอายุ ณ.บ้านของผู้สูงอายุ  โดย บริษัทฯ ให้ความสำคัญในส่วน Care Giver ว่า ทุกคนต้องผ่านการอบรม และ ฝึกงาน จาก โรงพยาบาล ในหลักสูตรที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจส่วนงานนี้ มีลูกค้าอยู่จำนวนมาก ทั้งในพื้นที่ กทม. และ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอง

จากนั้นในปี 2565   บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินงาน ทั้งในส่วนการสร้างบุคลากร โดยการเปิดเป็น “โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ” ในชื่อ “โรงเรียนท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท การบริบาล” เป็นแห่งแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง ผู้อภิบาลผู้สูงอายุ ใช้ในธุรกิจของตัวเอง และ ให้บริการการสอน แก่ บุคคลภายนอกที่ต้องการมาเรียน นอกจากนั้น ยังทำการเปิดเป็น ” ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” ในเชื่อ “ท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท เนอร์สซิ่งโฮมส์” (Top Expert Nursing Home) ที่ทันสมัยสะอาด และ มีอุปกรณ์การดูแลผู้สูงอายุครบครัน

ปฤทธิ์ ปิยกิตติยา พยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารด้านการเรียนการสอน กล่าวว่า คนที่มาเรียนไม่ต้องมีประสบการณ์มาก เราเปิดให้โอการสคน 18 ปี-50 ปี กลุ่มคนเหล่านี้มาเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ เน้นคุณภาพและการดูแล การมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ จึงต้องเรียนรู้จริงจัง ต้องมีการเรียนรู้จากทีมพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลชั้นนำ และส่งไปยังการดูแลจริง ช่วงนี้จะรับผู้หญิง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตใจในการดูแล อาชีพกลุ่มงานกลุ่มนี้จะขายวงกว้างมากขึ้น ตัวหลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และการดูแลจากสาธารณสุข ถือว่าเป็นโรงเรียนบริบาลที่แรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการพัฒนาต่อเนื่องต่อไป บริษัทฯ ได้เริ่มพิจารณาเพิ่มการบริการ ทั้งในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพ และ กิจกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงเริ่มพัฒนา Platform ภายในเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลสุขภาพ ส่งถ่ายข้อมูลเพื่อลดอันตรายจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ส่งมอบสินค้าคุณภาพ และนวัตกรรมอุปกรณ์ดำรงชีพเพื่อผู้สูงอายุ และบริการอื่นๆ เพื่อให้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาขวัญของบริษัทที่ว่า “เป็นที่หนึ่งในบ้านที่แสนอบอุ่น เพื่อฝากคนรักของคุณให้เราดูแล”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ