X

ไอแอมทีชเชอร์  ไอแอมทีชเชอร์  นครกรุงเก่าจับมือราชภัฎเติมทักษะอังกฤษครูเทศบาล

พระนครศรีอยุธยา-เทศบาลนครจับมือราชภัฎกรุงเก่า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

วันที่ 25 เมษายน  ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา   รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กล่าวให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะผู้ บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา” โดยมีนางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้

สืบเนื่องจาก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมมือดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา”เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics  ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 8 โรงเรียน

นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดูแลด้านการศึกษา  ยังกล่าวด้วยว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 8 โรงเรียน ได้กำหนดการอบรม ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 เมษายน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโฟนิกส์ โดย อาจารย์ธมลธร ยอดมิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และ อาจารย์กุสุมา นะสานี อาจารย์ประจำสาขาวิซาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปปฏิบัติให้กับเด็กนักเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีรอยุธยาต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ