X

งานที่รวมผลผลิตและสินค้าเกษตรมากที่สุด 27 ก.พ.-5 มีค 65

พระนครศรีอยุธยา -เปิด “งานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรฯ”  (KASET SHOW CASE) วันที่ 27 ก.พ. – 5 มี.ค.นี้

วันที่ 27 กพ ที่วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประทีป  การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “งานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา (KASET SHOW CASE)” โดยมี นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา น.ส.กังสดาล ชาตกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สสก.1 จ.ชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมงานฯ เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต่างๆ มาเพื่อพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครอยุธยามีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และยั่งยืน

นายประทีป ฯ กล่าวว่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับด้านเกษตรกรรม ประชาชน มีอาชีพหลากหลาย มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจการด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม รวมถึงในด้านเกษตรกรรมอีกด้วย ซึ่งในด้านการเกษตรนั้น   มีการรวมกลุ่มในหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องในด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ โดยมีการผลิตสินค้า และการให้บริการดำเนินการ โดยสมาชิกที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งสามารถรับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิต ทางการเกษตร และการตลาดได้ง่ายขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างมูลค่าจากการซื้อขายสินค้า และบริการ แต่ยังสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้เข้าชมงาน และเกษตรกรในพื้นที่ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย การกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวและบริโภคสินค้าทางการเกษตรมากขึ้น อีกด้วย

สำหรับการจัดงานดังกล่าว จะมีตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565 ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา นำการบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์และศิลปะที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ผลงานทางด้านการเกษตร นวัตกรรม การประกวด และกิจกรรมแข่งขันอื่นๆ เช่น การแข่งขันส้มตำลีลา การจัดสวนถาด การทำผัดไทย การขาย สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร พันธุ์ไม้ สินค้าราคาถูก ฝึกอาชีพทางการเกษตระยะสั้น และการจำหน่ายสินค้าอีกมากมาย รวมกว่า 120 ร้านค้า โดยได้จัดงานภายใต้นโยบายการท่องเที่ยวงานปลอดภัยและสร้างวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รางวัลพระราชทานเทพทอง สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของเพจสถานีข่าวเอทีวี นักเขียนอิสระ