X

งานนี้ต้องไป EXPO 2021 ที่อยุธยาซิตี้พาร์ค 2-6 กพ 65

พระนครศรีอยุธยา-จังหวัด ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ ผนึก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน จัดมหกรรม UP EXPO 2021 : ศูนย์กลาง เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดอาวุธให้เกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนัวตกรรม สร้างคลัสเตอร์เกษตรดิจิทัล

ที่เดอะ ฮอลล์  ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค  นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  เป็นประธานเปิดงาน มหกรรม UP EXPO 2021 : ศูนย์กลาง เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดอาวุธให้เกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนัวตกรรม สร้างคลัสเตอร์เกษตรดิจิทัล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 6 จังหวัดภาคกลางตอนบนประกอบด้วย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง  มาร่วมทำพิธีเปิดงานในครั้งนี้ สำหรับ งาน มหกรรม UP EXPO 2021 จัดขึ้น  ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนในประเด็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้นวัตกรรมในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ยังเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และยกระดับผู้ประกอบการ OTOP SME และ Start up ทั้งระบบให้อยู่รอด และอยู่รุ่งในยุคดิจิทัล ที่รุกคืบเข้ามาเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน

โดยทางมทร.สุวรรณภูมิ เป็นทีมพัฒนาส่งเสริม  สร้างสรรผลิตภัฑณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการตลาดสมัย ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรนำไปต่อยอด ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมภาคเกษตรของสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP SME และ Start up ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ทั้ง 6 จังหวัด  โดยงานมหกรรม UP EXPO 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6  กุมภาพันธ์ 2564 ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 10.30 – 19.30 น.

โดยผู้เข้าชมงาน จะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมากมาย จากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต๊โดรน และสิ่งปะดิษฐ์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังเป็นที่จับตามอง รวมถึงต้นแบบการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ เช่น สมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ แพลตฟอร์มออนไลน์ทางการเกษตร ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ตู้ฟักไข่ เครื่องเด็ดก้านพริก คลินิกเทคโนโลยี การนำงานวิจัยเทคโนโลยี / นวัตกรรมมาประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรในรูปแบบเกษตรดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ และชมตัวอย่างชุมชนต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 5 ชุมชน เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด ” และนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร (Future Innovation) จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ภาคอุตสาหกรรม SME -Start up และปราชญ์ชุมชน ด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ