X

หลวงพ่ออุดมฯวัดพิชัยอยุธยามรณะภาพ

พระนครศรีอยุธยา-สิ้นเกจิดังกรุงเก่า หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม พระนักพัฒนาแห่งกรุงศรีอยุธยา

วันที่ 9 มกราคม  พระปลัดตรีพรหม  รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 06.30 น.พระครูวิชัยกิจจารักษ์ ( หลวงพ่ออุดม อุตฺตมปญฺโญ) เกจิสายพัฒนา  ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ  เวลาประมาณ 06.30 น. สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา วันที่ 9 ม.ค 65 หลังจากมีอาการป่วยโรคหัวใจ โรคเบา และโรคไต ต้องฟอกไต อย่างต่อเนื่อง และรักษาตัวทั้งในโรงพยาบาลและกลับมาพักที่กุฎิภายในวัดพิชัยสงครามพระครูวิชัยกิจจารักษ์ โดยในช่วงเวลา 06.30 น.พยาบาลที่เฝ้าดูอาการได้มาเรียกหลวงพ่ออุดมเพื่อให้ฉันภัตตราหารเช้า แต่ไม่มีเสียงตอบรับ จึงได้เขย่าตัวพบว่าหลวงพ่ออุดมได้ละสังขารแล้วจึงได้แจ้งรักษาการณ์เจ้าอาวาส 

โดยพระครูวิชัยกิจจารักษ์  ได้บรรพชาเป็นสามเณรกับ พระครูศีลกิตตุคุณ (หลวงพ่ออั้น) วัดพระญาติการาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2494 สามเณรอุดม ได้ศึกษาหาความรู้ และศึกษาพระกัมมัฏฐานกับท่านอาจารย์จาบ สุวรรณ วัดประดู่ทรงธรรม  ต่อมา เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สามเณรอุดมได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2499 โดยมี พระครูศีลกิตติคุณ (หลวงพ่ออั้น) วัดพระญาติการาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการทองดำ ปิยกโร วัดพิชัยสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เฉลิม เขมทสฺส วัดพระญาติการาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา “อุตตมปญฺโญ” แปลว่า ผู้อุดมไปด้วยสติปัญญา และในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2511 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดพิชัยสงคราม ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญบัตรชั้นโท ได้รับพระราชทินนาม “พระครูวิชัยกิจจารักษ์”  ด้วยความเมตตา ความเอื้ออาทรช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสมากราบไหว้ท่านเป็นประจำ หลวงพ่อได้พัฒนาศาสนสถานต่างๆ ในวัด จนเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก อาทิ งานบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ งานสร้างถนนเข้าวัด เมรุเผาศพ เทพื้นรอบอุโบสถ สร้างศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิ ศาลาอเนกประสงค์ หอฉัน โรงเรียนพระปริยัติธรรม รั้วกำแพง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำหนักพระเจ้าตากสิน ศาลวีรชน เขื่อนกั้นน้ำ และถาวรวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ หลวงพ่อยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม และคุมสอบธรรมศึกษา ตั้งทุนสนับสนุนพระภิกษุสามเณรในการศึกษาธรรม และเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ให้ความรู้ธรรมะแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

กำหนดการบำเพ็ญกุศล วันที่ 10 ม.ค.65 เวลา 13.00-16.30 น.เปิดให้ลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้เข้ากราบและสรงน้ำ  17.00 น. ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  18.00 น.แสดงธรรมเทศนา และ 19.00 น. สวดพระอภิธรรม เป็นเวลา 9 คืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ