X

พัฒนาชุมชนกรุงเก่าหนุนหมู่บ้านท่องเที่ยว

()

พระนครศรีอยุธยา-รอง ผู้ว่าฯ กรุงเก่า เปิดงาน “หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ภายใต้งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564  หนุนสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 บริเวณพื้นที่ด้านหน้าของอาคารศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า)​ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ภายใต้งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564 โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อส่งเสริม  และประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำภูมิปัญญา วัฒนธรรม ของคนในท้องถิ่น มาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และยังเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายของผู้ผลิต หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มผู้ประกอบการสัมมาชีพชุมชน SME สินค้าเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดนิทรรศการโชว์ผลงานหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการจำหน่ายสินค้าของหมู่บ้านชุมชน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ หัวหนัาส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมพิธี

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มุ่งเน้นการขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว  ที่ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้า และบริการ รวมทั้ง มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอ      ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน  ซึ่งรายได้จะกระจายสู่ชุมชน ทุกคนมีความสุข เกิดความเข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน”

หลังจากทำพิธีเปิดแล้ว นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 บูธ จาก 16 อำเภอ

โดย วันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564  ขอเชิญแต่งชุดไทยแล้วไปเที่ยวชมงาน “หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  บริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่  การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแสดงดนตรีร่วมสมัย ทุกวัน  นิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว  จุดถ่ายภาพ เช็คอิน ในรูปแบบวิถีชุมชน   อุโมงค์ไฟสวยงาม  อย่าลืมท่องเที่ยวปลอดภัยด้วยมาตรการ 2 เข็ม 1 บัตร (รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมายืนยันการเข้างาน)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ