X

เทศบาลนครฯกรุงเก่าประชุมสัญจรครั้งแรกมุ่งเน้นดูแลช่วงโควิด

พระนครศรีอยุธยา-“นายกสมทรง” เทศบาลนครฯจัดประชุมสภาสัญจรครั้งแรก เน้นผลักดันคนทุกชุมชนในเขตฉีดวัคซีนให้ครบ ช่วยเหลือแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้านประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด

เมื่อวันที่ 14 กันยายน  ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า)   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สัญจร สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  นำสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 20 ท่าน เข้าร่วมประชุม และมีนายอาทิตย์ ชูกิตติคุณ ประธานสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเป็นการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อาทิ การอนุมัติเงินอุดหนุนช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติโควิด 19 การปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   กล่าวว่า การประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สัญจร เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งเทศบาล ที่มาใช้สถานที่ประชุมนอกห้องประชุม ตามมาตรการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างและสถานที่ต้องปลอดโปร่ง มีการระบายอากาศที่ดี ทั้งนี้การประชุมสภาครั้งนี้เป็นการเสนอญัตติต่าง ในส่วนของการอนุมัติงบประมาณ ในด้านต่างที่จะมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติการณ์โควิด 19  โดยเน้นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด  ทั้งในเรื่องของการป้องกัน การเยียวยา พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิด19

ในส่วนของการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาล และพ่อค้าแม่ค้า พนักงาน ลูกจ้าง  ที่อยู่นอกเขตแต่ต้องเข้ามาทำงาน ประกอบอาชีพ ทำมาหากิน รวมถึงนักเรียนนักศึกษา  ไปแล้วจำนวน 11,000 กว่าคน   เราได้จัดวัคซีนอีกส่วนหนึ่ง เตรียมจะฉีดให้กับประชากรแฝง นักเรียนที่มีอายุ 10-18 ให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาล และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านการเจ็บป่วยที่รุนแรงจากไวรัสโตวิด19 เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดเมืองท่องเที่ยว ได้ประกอบอาชีพทำมาค้าขาย  มาใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุข

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รางวัลพระราชทานเทพทอง สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของเพจสถานีข่าวเอทีวี นักเขียนอิสระ