X

ประธานอิสลามชื่นชม”ศูนย์พักคอยมินฮาจญ์”สำเภาล่ม ตัวอย่างการอยู่ร่วมกันแบบ”พหุวัฒนธรรม”

พระนครศรีอยุธยา-ประธานกรรมการอิสลามกรุงเก่าร่วมกับกอ.รมน.และเครือข่ายช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน มอบสิ่งของให้กับศูนย์พักคอยโรงเรียนมินฮาจญ์อิสลาม ชื่นชม อบต.สำเภาล่มกับชาวบ้านหลากศาสนาร่วมมือกันอย่างดี

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 ก.ย.ที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนมินฮาจญ์อิสลาม หมู่ 1 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายวินัย สวัสดิ์มณี ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน สำนักจุฬาราชมนตรี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พ.อ.อนันต์ รื่นพิทักษ์ ผู้แทนรอง รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจักรกฤต เส้นขาว อิหม่ามมัสยิดอารียิลนูรอยด์ ร่วมกันมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เจล แอลกอฮอล์ ให้กับศูนย์พักคอยโรงเรียนมินฮาจญ์อิสลาม ซึ่งเป็นสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีนายชาญชัย ฐารีพันธ์ นายก อบต.สำเภาล่ม ร.ต.อ.ประสปศักดิ์ จันทราวุฒิ รองนายก อบต.สำเภาล่ม

ด้านนายประดิษฐ์ กล่าวถึงความร่วมมือของ อบต.สำเภอล่ม ซึ่งเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดี  มีประชาชนให้ความร่วมมือและบริจาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสังเกต ทำให้ทราบว่า ศูนย์พักคอยแห่งนี้ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอ่างดี เหมาะสมกับการเป็น “พหุวัฒนธรรม ที่คนหลากหลายศาสนาสามารถอยู่ในสังคมเดียวกัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ