ปธ.ท่องเที่ยวมั่นใจอยุธยาวัคซีนถึงผู้ประกอบการเตรียมฟื้นเศรษฐกิจ

พระนครศรีอยุธยา-ประธานกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนฯ พร้อมหนุนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมรองรับหลังโควิดผ่อนคลาย มั่นใจหลังวัคซีนกระจายทั่วถึงผู้ประกอบการ จะสามารถฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ได้รับมอบหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จากนายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวนปภา สังฆโสภณ รองผ.อ.ททท.พระนครศรีอยุธยา นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย เลขานุการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฯ และนายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่ายทสม.พระนครศรีอยุธยา  ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยก่อนหน้านี้นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ได้ลงนามในหนังสือขอรับงบประมาณใรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการเปิดเมืองรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มวันพักค้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทำรายละเอียดโครงการสวนดอกไม้ ด้านหน้าศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งนายสุรศักดิ์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว รับที่จะนำเรื่องดังกล่าวไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้พิจารณาตามขั้นตอนเหมาะสม

นายมานัส เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวชื่อว่า สวนดอกไม้ ด้านหน้าศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) งานรับผิดชอ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จะเป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้จากการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่อยู่ภาคกลางของประเทศไทย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่มากกว่า 417ปี ตลอดระยะเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรไทย มิได้เป็นเพียงช่วงแห่งความเจริญสูงสุดของชนชาติไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์อารยธรรมของหมู่มวลมนุษยชาติซึ่งเป็น ที่ประจักษ์แก่นานาอารยธรรมประเทศอีกด้วย แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกทำลายเสียหายจากสงครามกับ ประเทศเพื่อนบ้านหรือจากการบุกรุกขุดค้นของพวกเรากันเอง แต่สิ่งที่ปรากฎให้เห็นในปัจจุบันนี้ยังมีร่องรอยหลักฐานซึ่งแสดงอัจฉริยภาพและความสามารถอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษแห่งราชอาณาจักรผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมและความมั่งคั่งไว้ให้แก่ผืนแผ่นดินไทย หรือแม้แต่ชาวโลกทั้งมวล จึงเป็นที่น่ายินดีว่าองค์การยูนสโก โดยคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติรับรองนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ไว้ในบัญชีมรดกโลก เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2534 ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูนิเชีย

สถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ในหลายระลอก ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักและชะลอการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมายังประเทศไทย การส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวสำหรับตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือ ไทยเที่ยวไทย (domestic tourism) ยังคงเป็นตลาดหลัก ที่เป็นความหวังสำคัญของภาคธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศ เชื่อมโยงไปถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจชุมชน โดยมีข้อมูลผลการสำรวจสนับสนุนว่า นักท่องเที่ยวในประเทศส่วนใหญ่พร้อมกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ๆ และใช้เวลาพัก 2-3 คืน ทั้งนี้เมื่อแผนการ กระจายฉีดวัคซีนของรัฐบาลครอบคลุมสัดส่วนจำนวนประชากรตามเป้าหมายได้มากพอ อันจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herd inmunity) การท่องเที่ยวน่าจะสามารถเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นได้ในช่วงไตรมาส 3/2564

และจากการที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวก และแหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้ร่วมกับ กรมศิลปากร ปรับปรุงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำคืน ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ภายในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา และสามารถสร้างสีสันบรรยากาศ เพิ่มอรรถรส ในการเดินทางท่องเที่ยวภาคกลางคืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความน่าสนใจกลับมามีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ซึ่งมีกระแสการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อีกทั้งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป การเดินทางท่องเที่ยว และถ่ายรูปเช็คอินกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับการเปิดประเทศ 120 วัน สำหรับการรองรับการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจต่างๆ ที่หยุดดำเนินการไป อาทิ ร้านอาหาร ผับบาร์ โรงแรม ร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ต้องกลับเข้ามาเปิดบริการ  จึงได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการสวนดอกไม้ ด้านหน้าศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นพื้นที่ในการดูแลของสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยาเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสำหรับเป็นจุดเช็คอิน หรือ Landmark สำคัญแห่งใหม่ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลาย และกระตุ้นความถี่ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้น

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ และชุมชน เพื่อให้บริเวณด้านหน้าศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา มีภูมิทัศน์สวยงามเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป และเป็นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยจัดแต่งบริเวณให้สวยงาม เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล โดยเชื่อมั่นว่าภายในเดือนกันยายน 64 ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 70 เปอร์เซ็น อีกทั้งขณะนี้ได้ฉีดให้กับผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาเที่ยวต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ