ประกันสังคมกรุงเก่าฉีดวัคซีนตาม ม.33

พระนครศรีอยุธยา-ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ผู้ประกันตนมาตรา 33

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30น. ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.ธีระวิทย์ วงศ์เพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายมนตรี กรรทมาศ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตรวจความพร้อมเปิด “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33” เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับบริษัท, หน่วยงาน, ห้างร้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงานและสถานประกอบการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะเป็นผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของผู้ประกันตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรวัคซีนในล็อตแรก 15,000 โด๊ส เริ่มฉีด วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 วันละ 1,500 คน  เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้น วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) รวม 10 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.     ทั้งนี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สนับสนุนพื้นที่ชั้น 2 The Hall ที่มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เป็นจุดบริการฉีดวัคซีน พร้อมการอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 กับมาตรการคุมเข้มความสะอาด ความปลอดภัยสุขอนามัย มาตรการจัดเว้นระยะห่างอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ศูนย์การค้าฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวนกว่า 2,800 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และทีมจิตอาสา ที่มาบริการฉีดวัคซีนอีกด้วย

ดร.ธีระวิทย์ วงศ์เพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  สำหรับคิวการฉีดวัคซีนนั้น จะเป็นไปตามขั้นตอนที่นายจ้างได้แจ้งความประสงค์ ผ่านระบบ e – service ไว้แล้ว ซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นการควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่แรงงาน ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีการขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ