X

อบจ.กรุงเก่าหนุน ทสม.เสริมนโยบายผู้ว่าฯ จัดการน้ำมหาราช

พระนครศรีอยุธยา-ทสม.กรุงเก่าร่วมกับ อบจ.จัดเวทีระดมสมองภาครัฐ หนุนนโยบายผู้ว่าฯ ”ภานุ” จัดการน้ำมหาราชเพื่อการเกษตร

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 ก.ค.ที่บ่อปลานายพสิน วีระสัย หมู่ 1ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ สันธินาค นายกสมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การอบรมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการน้ำชุมชน โดยมีนายนพ ชีวานันท์ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มาเป็นประธาน โดยการจัดการอบรมครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐมาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนควานคิดเห็นได้แก่ นายพิสิฐ พรหมนารถ ผ.อ.ศูนย์วิจัยพันธ์ข้าวพระนครศรีอยุธยา นายศักดา จันทร์แก้ว ผ.อ.พัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวุฒิพงศ์ กะสินัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย เลขานุการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา และนายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี ทสม.จากหลายอำเภอมาร่วมฟังการอบรม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่าการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการจัดการน้ำที่ทุ่งมหาราช เชื่อมโยงไปยังพื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเกษตรหลายหมื่นไร่ ทั้งนี้การจัดการครั้งนี้ยังเป็นการสนองนโยบายของนายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำแล้ง และช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งจากที่ผ่านมาในการบริหารจัดการน้ำส่งผลให้เกษตรกรสามารถทำนาได้ จากนั้นเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนายวุฒิชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกร ปัญหาการเพาะปลูกที่มีปัจจัยจากหลายภาคส่วน ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์คือการฟื้นฟูสภาพดิน จากการเพาะปลูกที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกันนายสิงห์ชัย เรืองขจร ตัวแทน ประธาน ทสม.มหาราช กำนันตำบลพิตเพียน และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมหาราช ได้พูดถึงสภาพพื้นที่ของอำเภอมหาราช ที่ส่วนใหญ่ยังคงทำนาและยังคงต้องพี่งพาระบบชลประทาน ซึ่งเชื่อว่าระบบชลประทานในพื้นที่ยังสามารถที่เอื้ออำนวยกับการเพาะปลูกได้ ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจถึงระบบชลประทานที่เหมาะสมกับการเกษตร

ด้านนายพิสิฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว ยังได้แนะนำถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวและปัจจัยในการเพิ่มผลผลิต อีกทั้งยังแนะนำให้เกษตรได้ศึกษาระบบชลประทานที่จะสอดคล้องกับการปลูกข้าวแต่ละพันธุ์ ขณะที่นายศักดา จันทร์แก้ว ผ.อ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดิน และนายสุชาติ ประมงจังหวัดฯ ได้ให้ความรู้กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซี่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รางวัลพระราชทานเทพทอง สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของเพจสถานีข่าวเอทีวี นักเขียนอิสระ