บางบาลวางแนวทางฟื้นฟูบ่อปลาพระราชทาน

พระนครศรีอยุธยา-ส.จ.รัตนา พร้อมเป็นหัวหอกร่วมกับอำเภอบางบาลและท้องถิ่น พัฒนาโครงการพระราชประสงค์ บ่อปลาพระราชทาน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 กค ที่บริเวณบ่อปลาพระราชทาน หมู่ 4  ต.บางชะนี อ.บางบาล นายสมยศ เกษสุวรรณ  นายอำเภอบางบาล ได้ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนางรัตน หวังเทพอนุเคราะห์ ส.จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่าย ทสม.จ.พระนครศรีอยุธยา นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย เลขาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา นายปรีชา ใจสนุก  นายมงคล แสงจักร และตัวแทนท้องถิ่น ในเรื่องการวางแนวทางพัฒนา และฟื้นฟูโครงการพระราชประสงค์ บ่อปลาพระราชทาน หมู่ 4 ต.บางชะนี เนื้อที่ 6 ไร่ ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2520 หรือประมาณ 40 ปีที่แล้ว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(  รัชกาลที่ 9 ) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่ ต.บางชะนี พร้อมพระราชทานแนวทางสร้างอาชีพและรายได้ด้วยวิถีชีวิตเกษตรแบบพอเพียง อีกทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 45,000 บาท เป็นกองทุนเพื่อจัดทำบ่อปลาพระราชทาน และนำพันธุ์ปลานิลมาปล่อยเพื่อเพาะขยายพันธุ์สร้างแหล่งอาหารและอาชีพประมงให้ประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้มาทำการสูบน้ำเข้าบ่อในช่วงแล้ง  รวมทั้งประสานประมงจังหวัดนำพันธุ์ปลามาปล่อย สานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ชาวบ้านได้เลี้ยงปลาต่อ และมีการพัฒนาต่อยอดเรื่องบูรณาการฟื้นฟูบ่อปลาพระราชทานให้สวยงามมาเป็นระยะ

อาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงศาลาบางส่วน โดยยกระดับเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ของท้องถิ่นและจังหวัดตามครั้งเสด็จฯมา ต.บางชะนี โดยจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ 40 ปีก่อน ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชดำริใน 6 ด้านแก่ส่วนราชการและประชาชน คือ 1.ตั้งกองทุนพระราชทาน 2.บ่อปลาพระราชทาน 3.กลุ่มสตรีทอผ้า 4.ทุนการศึกษาพระราชทาน 5.การประกอบอาชีพ และ 6.การรักษาสุขภาพ โดยในการหารือครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยเรื่องของการโอนที่ดินและเรื่องการจัดการให้ถูกต้อง เพื่อที่จะมีการจัดสรรงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห์ ส.จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล ยินดีประสานกับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ