X

อธิบดีกรมควบคุมฯ ส่ง ”สายลับ ทสม.”จับตาโรงงานสร้างมลพิษ

พระนครศรีอยุธยา-อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ติดเครื่องหมายให้ สายลับ ทสม.รุ่น 1 หลังอบรมเข้ม 3 วัน หวังเฝ้าระวังจับตาโรงงานสร้างมลพิษในพื้นที่ ประกาศไม่สนขบวนการช่วยคนผิด ฟันไม่เลี้ยง

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 มี.ค.ที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับ ทสม.รุ่นที่ 1 หลังจากที่ดำเนินการอบรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 วันเต็ม โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำ ทสม.ที่เข้าร่วมการอบรมได้แสดงทัศนคติต่อการเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงปัญหาการสร้างมลพิษในชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเอื้อ และเปิดช่องว่างให้กับเอกชนในการตั้งโรงงาน รวมทั้งได้กล่าวถึงการมีความตั้งใจในการทำหน้าที่ ทสม.หรืออาสามสมัครทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่งมีความตั้งใจที่จะให้ชุมชนและท้องถิ่นปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ โดยมี ทสม.จากพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้ว ระยอง ตราด สระบุรี ปราจีนบุรี นครปฐม ราชบุรี กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และปทุมธานี จังหวัดละ 3 คนเข้าร่วมอบรมเป็นเวลา 3 วัน

จากนั้นได้มีการมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายสายลับ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และถ่ายรูปร่วมกับ ทสม. โดยนายอรรถพล ยังกล่าวด้วยว่าการจัดอบรมครั้งนี้ จากการสร้างปัญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ต้องการให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วม โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ใกล้กับโรงงานที่สร้างสิ่งแวดล้อม ทางกรมควบคุมมลพิษจึงต้องการเสริมทักษะ อาสาสมัคร ทสม.ที่มีอยู่แล้ว ในการร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานที่มีส่วนเอื้อ หรือปล่อยช่องว่างให้โรงงานต่างๆกระทำความผิดในเรื่องการสร้างมลพิษ จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดด้วย   นอกจากนี้นายอรรถพล ยังได้กล่าวว่าถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือการปล่อยปะละเลย การออกใบอนุญาตโดยมิชอบ การปล่อยให้โรงงานที่กระทำผิดอ้างคำสั่งช่องว่างต่างๆในการดำเนินการต่ออย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีมาตราการในการดำเนินการกับสวนอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม ที่ปล่อยปะละเลยด้วย

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทของอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สร้างความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ในการดำเนินการระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และกรมควบคุมมลพิษ ในการเฝ้าระวังมลพิษในสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังมลพิษในสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านด้วย โดยคาดว่าเครือข่ายที่ผ่านการอบรม จะมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการปัญหามลพิษ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและกรมควบคุมมลพิษ ที่สำคัญปัญหามลพิษในพื้นที่จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

นายชูเกียรติ รอดสวัสดิ์ ทสม.กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมอบรมกล่าวว่า ตนเองทำทสม.มา 3 ปีกว่า มีภารกิจตามระเบียบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้ในการอบรม ในการทำหน้าที่สายลับของกรมควบคุมมลพิษรู้เรื่องกฎหมายมากขึ้น ซึ่งทุกคนทำภารกิจร่วมกันได้ เช่นเดียวนายสุรินทร์ สินรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้เขาร่วมอบรมอีกท่านก็กล่าวว่า การเป็นสายลับมลพิษรุ่นที่ 1 เป็นแกนนำในพื้นที่ 13 จังหวัดหลังจากกลับไปแล้วก็จะร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นคือหลายหน่วยงานคิดว่าเราเป็น เอ็นจีโอ แต่เรามีการกำกับดูแลจากรัฐ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจให้กับหน่วยงานในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รางวัลพระราชทานเทพทอง สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของเพจสถานีข่าวเอทีวี นักเขียนอิสระ