ปิดรับสมัครนายกกรุงเก่า 8 แห่งไร้คู่แข่ง”โกล่ง”อโยธยาสละเก้าอี้

พระนครศรีอยุธยา-สนามเลือกตั้งเทศบาล 30 แห่งปิดรับสมัครสมาชิกและนายกไปแล้ว พบ 8 แห่งนายกไร้คู่แข่ง อโยธยา ซึม”โกล่ง”อดีตนายกสละเก้าอี้

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 12 ก.พ. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลต่างๆ ได้ประกาศปิดการรับสมัคร นายกและสมาชิกสภาเทศบาล โดยพบว่ามี 8 เทศบาล จาก 30 แห่ง  มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเพียงคนเดียว ไร้คู่แข่ง ได้แก่เทศบาลเมือง อโยธยา ซึ่งเดิมมีนายณรงค์ ด่านชัยโรจน์ หรือโกล่ง อดีตนายกเทศมนตรีหลายสมัย เตรียมตัวมาลงสมัครแต่ก็ไม่ได้ลงสมัคร จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ปรากฏว่ามีนายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร หรือโกกี๋มาลงสมัครนายกเทศมนตรี เพียงคนเดียวเท่านั้นทำให้ไม่มีคู่แข่ง เช่นเดียวกับเทศบาลตำบลนครหลวง เทศบาลเมืองบ้านกรด เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ เทศบาลตำบลลาดชะโด เทศบาลตำบลภาชี เทศบาลเมืองเสนา และเทศบาลตำบลบางนมโค

นอกจากนี้หลังปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีในวันเดียวกัน สรุปมีหลายแห่งที่มีการแข่งขันกัน ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 3 คน  อำเภอท่าเรือ เทศบาลตำบลท่าเรือ 2 คน เทศบาลตำบลท่าหลวง  3 คน อำเภอนครหลวง เทศบาลตำบลอรัญญิก 5 คน อำเภอบางไทร เทศบาลตำบลบางไทร 2 คน เทศบาลตำบลราชคราม 2 คน อำเภอบางบาล เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ 2 คน เทศบาลตำบลบางบาล 2 คน อำเภอบางปะอิน  เทศบาลตำบลบางปะอิน 2 คน อ.บางปะอิน เทศบาลตำบลปราสาททอง 2 คน เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา 2 คน เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย 2 คน เทศบาลตำบลบางกะสั้น 2 คน เทศบาลตำบลคลองจิก 3 คน เทศบาลตำบลบ้านสร้าง 2 คน อำเภอบางปะหัน  เทศบาลตำบลบางปะหัน 4 คน อำเภอผักไห่ เทศบาลเมืองผักไห่ 4 คน  อำเภอลาดบัวหลวงเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง 3 คน เทศบาลตำบลสามเมือง 2 คน อ.วังน้อย เทศบาลเมืองลำตาเสา 2 คน อำเภอเสนา เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด 3 คน และเทศบาลตำบลบางนมโค 2 คน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ