มทร.สุวรรณภูมิโชว์ผลงานวิจัยอาหารเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน

พระนครศรีอยุธยา-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โชว์ผลงานทีมวิจัย พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภค หวังผลักดันต่อยอดสินค้าอาหารในตลาดท้องถิ่นต้องปลอดภัย

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิจัย คืนข้อมูลสู่สังคม”เกษตรปลอดภัย และนวัตรกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ สู่ตลาดปลอดภัย”ที่บ้านสวนทานธรรม ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งการจัดครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นอาหารที่มีมาตราฐานปลอดภัย โดยมุ่งเน้นความตระหนักและคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดี ในการบริโภคอาหารปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการแนะนำงานวิจัยต่างๆ รวมทั้งยังมีการให้ความรู้กับเกษตรกรผู้จำหน่ายอาหารแปรรูป รวมทั้งยังได้มีการนำผลิตภัณท์สินค้าต่างๆที่มีการพัฒนาจากงานวิจัยมาร่วมแสดงด้วย

ด้าน รศ.ดร.รวีรรณ เดื่อมขันมณี ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวว่า จากปัญหาผู้ผลิตไม่สามารถหาตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้ ทำให้สินค้าที่ผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว การมีบรรจุภัณท์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็น รวมไปถึงการขนส่ง ที่เหมาะสม ทำให้สินค้าที่ถึงมือผู้บริโภคมีความสดใหม่ และมีมาตรฐานปลอดภัย เป็นการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัย จึงได้มีการจัดทำแผนบูรณาการ”นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ซึ่งเป็นแผนงานวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน เป็นหลักสำคัญ

ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณท์ของมหาวิทยาลัยฯได้ลงพื้นที่ตามแผนงาน จากการที่มหาวิทยาลัยฯมีศูนย์พัฒนาอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ สามารถตรวจสารพิษตกค้างจากสารกำจัดแมลง รวมทั้งการตรวจจุรินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตรวจในตลาดนัด ในห้าง เพื่อมีข้อมูลยกระดับสินค้าและตลาด ที่สำคัญยังได้ใช้ตลาดราชมงคลริมถนนสายเอเชีย เป็นศูนย์บริหารเพื่อท้องถิ่น ตอบโจทย์การท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ที่เป็นตัวอย่างตลาดมาตราฐานที่มีการตรวจสอบผลผลิตปลอดภัยต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันยังได้มีการวิจัยนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพหลายอย่าง ได้แก่นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณท์อาหารเสริมจากเห็ดตับเต่า ด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอย และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เก็ดตับเต่าบ้านสามเรือนบางปะอิน เครื่องดื่มชงสำเร็จรูปจากมันเทศ จากทับน้ำอ.บางปะหัน ผักแผ่น สแน๊กบาร์ และผงโรยข้าว โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมแพะไขมันต่ำเสริมพรีไอโอติกจากผงมะม่วง กุนเชียงหมูโดยใช้ปลายข้าว ทดแทนไขมัน ขนมอบคุกกี้ โปรตีนจากจิ้งหรีด น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ผสมวุ้นมะพร้าว พุดดิ้งมันม่วงโปรตีนสูง  เยลลี่โหระพา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฟีลมย่อยสลายได้หรือสารเคลือบผิวจากกล้วยน้ำว้า ช่วยยืดอายุการเก็บถนอมอาหาร อีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านการประมง สามารถส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดในระบบอินทรีย์ PGS ได้ เลี้ยงปลาสลิดในกระชังด้วยระบบ GAP

สำหรับผลงานต่างๆที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาและนำเสนอประกอบด้วย การจัดคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย โดย ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุล การใช้เกษตรปลอดภัยในการปลูกพืชยกระดับสินค้าเกษตร โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี   การจัดการคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและการพัฒนาบรรจุภัณท์ของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณท์อาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับตลาดเฉพาะ การพัฒนาผลิตภัณท์เสริมอาหารเก็ดตับเต่า โดยผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล การพัฒนาเครื่องดื่มชงสำเร็จรูปจากมันเทศเพื่อสุขภาพ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม การพัฒนานวัตกรรมอหารพร้อมบริโภคจากพืชผลไม้สำหรับวัยรุ่น โดย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล การพัฒนาอาหารโภชนาการสูงพลังงานต่ำเพื่อคนวัยทำงาน โดย ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ การศึกษาผลของผลิตภัณท์เยลลี่จากโหระพากับกิจกรรมออกกำลังกายที่มีผลต่อสุขภาพและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ดดย ดร.สุภาพร พาเจริญ การยืดอายุการเก็บผลไม้สดด้วยสารเคลือบผิวจากกล้วยน้ำว่า โดย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล การสร้างกลไกการตลาดอาหารปลอดภัย โดย อ.ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม การสร้างการรับรู้ต่อการผลิตและการบริโภคผลผลิต อาหารปลอดภัยในจังหวัดฯ โดยผศ.พรเทพ แก้วเชื้อ แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าเกษตรในจังหวัดฯ โดยอ.อดิศัย วรรธนะภูติ ระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร โดย อ.ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม ศูนย์อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ และ การติดตามและประเมินผลโครงการ โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี

 

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ