X

มทร.สุวรรณภูมิโชว์ผลงานวิจัยอาหารเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน

พระนครศรีอยุธยา-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โชว์ผลงานทีมวิจัย พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภค หวังผลักดันต่อยอดสินค้าอาหารในตลาดท้องถิ่นต้องปลอดภัย

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิจัย คืนข้อมูลสู่สังคม”เกษตรปลอดภัย และนวัตรกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ สู่ตลาดปลอดภัย”ที่บ้านสวนทานธรรม ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งการจัดครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นอาหารที่มีมาตราฐานปลอดภัย โดยมุ่งเน้นความตระหนักและคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดี ในการบริโภคอาหารปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการแนะนำงานวิจัยต่างๆ รวมทั้งยังมีการให้ความรู้กับเกษตรกรผู้จำหน่ายอาหารแปรรูป รวมทั้งยังได้มีการนำผลิตภัณท์สินค้าต่างๆที่มีการพัฒนาจากงานวิจัยมาร่วมแสดงด้วย

ด้าน รศ.ดร.รวีรรณ เดื่อมขันมณี ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวว่า จากปัญหาผู้ผลิตไม่สามารถหาตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้ ทำให้สินค้าที่ผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว การมีบรรจุภัณท์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็น รวมไปถึงการขนส่ง ที่เหมาะสม ทำให้สินค้าที่ถึงมือผู้บริโภคมีความสดใหม่ และมีมาตรฐานปลอดภัย เป็นการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัย จึงได้มีการจัดทำแผนบูรณาการ”นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ซึ่งเป็นแผนงานวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน เป็นหลักสำคัญ

ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณท์ของมหาวิทยาลัยฯได้ลงพื้นที่ตามแผนงาน จากการที่มหาวิทยาลัยฯมีศูนย์พัฒนาอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ สามารถตรวจสารพิษตกค้างจากสารกำจัดแมลง รวมทั้งการตรวจจุรินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตรวจในตลาดนัด ในห้าง เพื่อมีข้อมูลยกระดับสินค้าและตลาด ที่สำคัญยังได้ใช้ตลาดราชมงคลริมถนนสายเอเชีย เป็นศูนย์บริหารเพื่อท้องถิ่น ตอบโจทย์การท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ที่เป็นตัวอย่างตลาดมาตราฐานที่มีการตรวจสอบผลผลิตปลอดภัยต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันยังได้มีการวิจัยนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพหลายอย่าง ได้แก่นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณท์อาหารเสริมจากเห็ดตับเต่า ด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอย และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เก็ดตับเต่าบ้านสามเรือนบางปะอิน เครื่องดื่มชงสำเร็จรูปจากมันเทศ จากทับน้ำอ.บางปะหัน ผักแผ่น สแน๊กบาร์ และผงโรยข้าว โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมแพะไขมันต่ำเสริมพรีไอโอติกจากผงมะม่วง กุนเชียงหมูโดยใช้ปลายข้าว ทดแทนไขมัน ขนมอบคุกกี้ โปรตีนจากจิ้งหรีด น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ผสมวุ้นมะพร้าว พุดดิ้งมันม่วงโปรตีนสูง  เยลลี่โหระพา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฟีลมย่อยสลายได้หรือสารเคลือบผิวจากกล้วยน้ำว้า ช่วยยืดอายุการเก็บถนอมอาหาร อีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านการประมง สามารถส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดในระบบอินทรีย์ PGS ได้ เลี้ยงปลาสลิดในกระชังด้วยระบบ GAP

สำหรับผลงานต่างๆที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาและนำเสนอประกอบด้วย การจัดคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย โดย ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุล การใช้เกษตรปลอดภัยในการปลูกพืชยกระดับสินค้าเกษตร โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี   การจัดการคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและการพัฒนาบรรจุภัณท์ของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณท์อาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับตลาดเฉพาะ การพัฒนาผลิตภัณท์เสริมอาหารเก็ดตับเต่า โดยผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล การพัฒนาเครื่องดื่มชงสำเร็จรูปจากมันเทศเพื่อสุขภาพ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม การพัฒนานวัตกรรมอหารพร้อมบริโภคจากพืชผลไม้สำหรับวัยรุ่น โดย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล การพัฒนาอาหารโภชนาการสูงพลังงานต่ำเพื่อคนวัยทำงาน โดย ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ การศึกษาผลของผลิตภัณท์เยลลี่จากโหระพากับกิจกรรมออกกำลังกายที่มีผลต่อสุขภาพและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ดดย ดร.สุภาพร พาเจริญ การยืดอายุการเก็บผลไม้สดด้วยสารเคลือบผิวจากกล้วยน้ำว่า โดย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล การสร้างกลไกการตลาดอาหารปลอดภัย โดย อ.ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม การสร้างการรับรู้ต่อการผลิตและการบริโภคผลผลิต อาหารปลอดภัยในจังหวัดฯ โดยผศ.พรเทพ แก้วเชื้อ แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าเกษตรในจังหวัดฯ โดยอ.อดิศัย วรรธนะภูติ ระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร โดย อ.ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม ศูนย์อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ และ การติดตามและประเมินผลโครงการ โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ