X

กรุงเก่าติวเข้มจนท.ประจำหน่วยเลือกตั้งอบจ.

พระนครศรีอยุธยา-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินหน้าจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง อ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง อ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี  นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา  นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์. รองปลัด อบต.สำเภาล่ม  เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ โดยมีการชี้แจงแนวปฏิบัติและข้อปฏิบัติให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง รับฟังและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด   สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเปิดให้ลงคะแนนในวันที่ 20 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการตามวิถีใหม่ New Normal โดยได้มีการแนะนำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ต้องปฏิบัติตามกฎของกรมอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อาทิ การทำความสะอาดปากกาที่ใช้ลงคะแนน การทำความสะอาดโต๊ะลงคะแนน  รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้าคูหาเลือกตั้งด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิด 19

นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์. รองปลัด อบต.สำเภาล่ม   กล่าวว่า  ในการเลือกตั้งครั้งนี้หน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง คือการอำนวยความสะดวก ตรวจสอบบัญชีราชชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประธานหน่วยเลือกตั้งรวมถึงต้องปฏิบัติตัวให้เป็นกลางและปฏิบัติตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 16 อำเภอ มีจำหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,172 หน่วยเลือกตั้ง มีประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 643,977 คน โดยจะได้ตระเวนไปอบรมตามอำเภอต่างๆทั้ง 16 อำเภอ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ