นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำปฏิญาณปกป้องสถาบัน

 

 

พระนครศรีอยุธยา-นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนำกล่าวปฏิญาณรักสถาบันฯปกป้องชาติ พ่อเมืองกรุงเก่าต้อนรับอบอุ่น ชี้ทำงานรวดเร็วแต่ต้องระวังการใช้โซเชียล

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 ตค นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เดินทางไปยัง อบต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ลำไทร และตำบลใกล้เคียงของอ.วังน้อย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านกำนัน โดยมีนายอิทธิกร ทับทิมทอง กำนันตำบลลำไทร ให้การต้อนรับ โดยนายยงยศ ได้นำกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยืนยันทำหน้าที่เชิดชูสถาบัน โดยปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ยึดหลักคุณธรรมนักปกครอง และร่วมมือป้องกันปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นและยาเสพติด อีกทั้งยังจะเป็นหัวหน้าผู้ปกครองท้องที่เพื่อท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนตลอดไป

ต่อมาเวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดฯ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์กราบริหารส่วนจังหวัดฯ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นายธวัชชัย นิมา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานและรองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง และกำนันผู้ใหญ่บ้านอยุธยาทั้ง 16 อำเภอ จำนวนกว่า 70 คน เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน   ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทย โดยประชาชนได้เลือกเราขึ้นมา การทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ในปัจจุบันนี้สะดวกรวดเร็วกว่าสมัยก่อน เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ทำให้สามารถสื่อสารสร้างการรับรู้นโยบายของรัฐได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามขอให้ระมัดระวังในการใช้สื่อโซเชียลอย่างรู้เท่าทัน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ในการปฏิบัติงานภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นายยงยศ แก้วเขียว กล่าวว่า พวกเรากำเนิดตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน โดยตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคกลางมาประชุมที่นี่ พร้อมด้วยตัวแทน ภาคเหนือและภาคใต้ การจัดประชุมในวันนี้ เพื่อนำความรู้ไปชี้แจงให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ปกครองตนเองว่า ความเป็นชาติของประเทศไทยเรามีส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือพระมหากษัตริย์ โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยทั่วประเทศ มีหน้าที่ในการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ วันนี้เราขอกล่าวคำปฏิญาณแสดงถึงความเชิดชูองค์กรของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทำตามหน้าที่ปกป้องและดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น