พ่อเมืองชื่นชม  ทสม.กรุงเก่าพายเรือข้ามอำเภอถึงบ้านแม่

พระนครศรีอยุธยา-พ่อเมืองชื่นชม ทสม.กรุงเก่าพายเรือกว่า 70 ลำข้ามอำเภอ ร่วมถวายพระพรกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าพระตำหนักสิริยาลัย วอนให้ทุกฝ่ายช่วยกันกำจัดผักตบชวาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ส.ค.ที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปล่อยขบวนเรือในโครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ จาก อำเภอบางซ้าย–บ้านแม่ (พระตำหนักสิริยาลัย)  กลางลำน้ำเจ้าพระยา  เพื่อฟื้นฟูและรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จัดโดยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมี นางสมทรง พันเจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะสภากรุงเทพมหานครโครงการปันสุข & Smart City ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ ผช.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสภากทม. พ.อ.อ. สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา. นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายบดินทร์ เกษมศานติ์  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่าย ทสม.พระนครศรีอยุธยา  หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.และสมาชิกสมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา เข้าร่วมในพิธี

สำหรับการจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวันครบรอบวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่  12  สิงหาคม และอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยแบบวิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำให้ดำรงอยู่ และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาด สวยงาม สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างภาคภูมิใจ  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนาคต โดยเรือทั้งหมด เริ่มพายมาจากอำเภอบางซ้ายตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.มาตามลำน้ำน้อยและเจ้าพระยา จนมาถึงเขตพระนครศรีอยุธยา เป็นระยะทางกว่า 30 ก.ม. ใช้เวลาพาย 3 วัน ซึ่งทำให้เห็นว่าแม่น้ำลำคลองสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและคมนาคมทางน้ำได้

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า กิจกรรมที่เป็นการพายเรือจากบางซ้ายถึงตำหนักสิริยาลัยบ้านแม่ เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่า เครือข่าย ทสม. ต้องการฟื้นฟูกระตุ้นให้ประชาชน ลำลึกถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรี แม่น้ำน้อย และคลองอีกเป็นพันคลอง ปัจจุบันบ้านเมืองเจริญเติบโตไป คลองก็ได้คลายความสำคัญการเป็นเส้นทางคมนาคม ผู้คนใช้เส้นทางบกมากขึ้น แต่แม่น้ำยังคงความสำคัญเรื่องอื่นๆ อยู่เสมอ ปัจจุบันแม่น้ำนั้นถ้าหากมีความสวยงาม มีความสะดวก ก็จะเกื้อกูลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้วย สิ่งหนึ่งที่จะทำได้ในระยะยาวคือ การมีส่วนร่วมของประชาขน  โดยเฉพาะเรื่องของผักตบชวา ท้องถิ่น ภาคประชาชน ผู้ประกอบการต้องช่วยกัน  วันนี้เป็นเรื่องการจุดประกาย สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือความต่อเนื่อง การดึงเยาวชนมามีส่วนสำคัญต่อไปในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวพระนครศรีอยุธยาจะร่วมกันฟื้นฟูแหล่งน้ำของเราให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ให้สวยงามขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องชื่นชม ทสม.ที่จุดประกายในเรื่องนี้                      ด้านนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ปัญหาของผักตบชวาเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ อย่าละเลย ซึ่งท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีการประสานและจัดการก็จะสามารถแก้ไขได้ ซึ่งหากไม่มีผักตบชวาจะมีผลต่อคุณภาพแม่น้ำลำคลอง และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ขณะที่ พล.ต.ต.ประสพโชค ประธานคณะสภากทม. ยังกล่าวด้วยว่าในปีนี้กทม.มีแผนฟื้นฟูคลองผดุงกรุงเกษม และจัดการแม่น้ำสายเล็กสายน้อยให้สวยงาม รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเช่นกัน

นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่าย ทสม.กล่าวว่าการจัดโครงการนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม่น้ำลำคลองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เคยใช้สัญจรไปมา ยังสามารถใช้การได้ สามารถเดินทางไปมาหาสู่ทางน้ำได้ โดยเฉพาะเส้นทางจากบางซ้ายถึงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ผ่านอำเภอบางบาลมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมาก ซึ่งเท่าที่พบมีสองอำเภอเป็นอย่างน้อยในเส้นทางคือเสนาและบางซ้ายที่ยังมีผักตบชวาจำนวนมาก หากท้องถิ่นและประชาชนช่วยกันกำจัด จะทำให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำได้ และก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวตลอดแนวเส้นทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือชุมชน นอกจากนี้จะเกิดการรองรับการท่องเที่ยวเช่นโฮมสเตย์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนตามมาด้วย ซึ่งทสม.พระนครศรีอยุธยา จะพยายามผลักดันการคืนชีวิตให้สายน้ำต่อไป

 

 

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ