X

ททท.มอบป้าย SHA การันตีเที่ยววังช้างอยุธยาปลอดโควิด-19

พระนครศรีอยุธยา-ททท.เร่งฟื้นการท่องเที่ยวกรุงเก่า มอบป้ายSHA การันตีนั่งช้างอยุธยาปลอดโควิด พร้อมมอบเงินเยียวยา”ช่วยชุมชน ช่วยช้าง ช่วยชาติ “

วันที่ 1 สิงหาคม  ที่วังช้างอยุธยาแลเพนียด อ.พระนครศรีอยุธยา  นายพัฒนพงษ์  พงษ์ทองเจริญ   ผอ.ททท.พระนครศรีอยุธยา  ได้มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ให้แก่ วังช้างแลเพนียด นำโดย นางร่มทองทราย มีพันธุ์   สัตว์แพทย์หญิงลาดทองแท้ มีพันธุ์  ผู้บริหารวังช้างแลเพนียด ที่ผ่านการประเมิน เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

นายพัฒนพงษ์  พงษ์ทองเจริญ   ผอ.ททท.พระนครศรีอยุธยา   กล่าวว่า   โครงการAmazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงสาธารณสุข หอการค้าไทย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้ร่วมกันทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ 10 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสมัครเข้าร่วมเพื่อรับตราสัญลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวภายหลังมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐ และเป็นการวางมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal

ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้มีการจัดทำโครงการ ช่วยชุมชน ช่วยช้าง ช่วยชาติ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือด้านอาหารช้าง จากชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกอาหารช้าง ผ่านสถานประกอบการที่มีช้าง เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ผนึกกำลังกับหน่วยงาน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลช้างเข้าร่วม ได้แก่ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง, สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์, โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ (องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์), ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้คณะทำงานจะได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเอกสารประกอบของช้าง ชุมชนเกษตรกร และสถานประกอบการ  สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออาหารช้าง จากชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกอาหารช้างในแหล่งต่างๆ โดยมูลค่าของอาหารช้างขั้นต่ำ ที่ช้างแต่ละเชือกจะได้รับ อยู่ที่ประมาณ 3,000-6,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนสถานประกอบการ และจำนวนช้างที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มอบเงินในโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือช้างของวังช้างอยุธยาแล้ว จำนวนร้อยกว่าเชือกเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้จัดทำโครงการ “ช่วยชุมชน ช่วยช้าง ช่วยชาติ” ขึ้นระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาสถานประกอบการที่มีช้างเพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ และปัญหาภัยแล้ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาฟื้นฟูธุรกิจและให้ ททท. สามารถดำเนินงานด้านการตลาดและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องช้างเพื่อการท่องเที่ยวและเป็นการปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้น สามารถช่วยเหลือช้างได้ ทั้งสิ้น 1,456 เชือก เชือกละ 9,500 บาท ต่อเชือก โดยอยู่ในสังกัดของปางช้างประมาณ 109 ปาง ทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ