“มานัส เดอริว่าอโยธยา”รับตำแหน่งประธานสภาท่องเที่ยวกรุงเก่า

พระนครศรีอยุธยา-มานัส ทรัพย์มีชัย เจ้าของเดอริว่าอโยธยาร้านอาหารดังริมแม่น้ำกรุงเก่า รับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฯคนใหม่ ประกาศเดินหน้าสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเติบโต

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท.โดยนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานฯ ได้มีหนังสือแต่งตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนใหม่แทนนางปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ซึ่งหมดวาระไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แจ้งว่าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ได้มีการประชุมและลงมติเห็นชอบให้นายมานัส ทรัพย์มีชัย ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งหลังจากรับตำแหน่งแล้วจะต้องดำเนินการตั้งสำนักงานสาขาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ขณะเดียวกันก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฯอย่างน้อย 6 คน แต่ไม่เกิน 18 คน โดยคัดเลือกจากผู้แทนหรือตัวแทนจากชมรม หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดฯ เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายมานัส ทรัพย์มีชัย เปิดเผยว่าตนเคยประกอบธุรกิจส่วนตัว และปัจจุบันมาบริหารร้านอาหารเดอริว่าอโยธยา ซึ่งเป็นร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ตรงข้ามกับวัดนักบุญยอแซฟ และยังดำรงตำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฯ ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตนมีความตั้งใจที่จะรวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจให้มีความร่วมมือและความเข้มแข็งมากขึ้น มีการวางแนวทางเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการให้บริการ โดยกิจกรรมแรกที่จะผลักดันคือ พยายามที่จะหาจุดขายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวมาค้างคืนที่จังหวัดเราเพียง 1 คืนก็ยังดี ซึ่งการค้างก็คือการได้มีกิจกรรมยามค่ำคืน นั่นคือถนนคนเดิน หรือตลาดไนท์ รวมถึงการเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถานที่ประดับไฟ ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นจุดขายหลัก นอกจากมารับประทานอาหารริมแม่น้ำแล้ว ยังล่องเรือชมความงามของแสงไฟที่ส่องตามวัดริมแม่น้ำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือและวางแนวทางการจัดการ เชื่อว่าหากภาคเอกชนได้มีความสามัคคีมีความเข้มแข็ง และได้รับการสนับสนุนจากราชการ ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวและกีฬา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตได้

ในโอกาสเดียวกันนี้นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ และนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายธนกฤต กิตติธรรมากูล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา นายวิรัตน์ แข็งขัน ผ.อ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิเชียร กัณหรัตนชัย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสุพรรณบุรี นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย รศ.ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ จากคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดยไทย ยุทธศาสตร์และปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎรและนายชณทัต ปัทะมะภูวดล กรรมาธิการสภากรุงเทพมหานคร และตัวแทนภาคเอกชนมีดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย จากวังช้างอยุธยาแลเพนียด ผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจบริการ ร่วมแสดงความยินดี

 

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ