X

ธ.ก.ส.กรุงเก่าเดินหน้ามอบสินเชื่อฉุกเฉินโควิด-19

พระนครศรีอยุธยา-ธ.ก.ส.กรุงเก่าเดินเครื่องปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอง ผจก.ย้ำให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณท์จนครบ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา นายวิรัช วาณิชธนากุล รองผจก.ธ.ก.ส. เป็นประธานในการมอบงินกู้ฉุกเฉินโควิด-19 ให้กับลูกค้าธ.ก.ส. โดยมีนายสมภพ รอดกลาง ผช.ผจก.ธ.ก.ส.นายภาณุมาศ ตั้นซู่ ผ.อ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง นายประจิน จันทรพานิชย์ ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายจิระศักดิ์ วงศ์ชัยสุริยะ ผจก.ธ.ก.ส.สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสุวิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผช.ผจก.ธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน (ไวรัสโควิด-19) สำหรับลูกค้า ธ.ก.ส.(เดิม) หรือ เกษตรกร หรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.กส..อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปี ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ LNE : BAAC Family โดยไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคาร และเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้รอการนัดหมายจากสาขาต่อไป กรณีลูกค้าเดิม เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง กรณีลูกค้าใหม่ เอกสารที่ต้องเตรียมคือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง ข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ เลขบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. (ถ้ามี) ลูกค้าแสดงความประสงค์ผ่าน LINE: BAAC Family และรอนัดทำสัญญา ธนาคารคัดกรองข้อมูลและนำส่งข้อมูลให้สาขา พร้อมแจ้งการนัดหมายผู้ลงทะเบียนเพื่อทำสัญญาเงินกู้/สอบขึ้นทะเบียนทาง SMS สาขาออกไปทำสัญญาเงินกู้/สอบขึ้นทะเบียน ตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ และอนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำสัญญา ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส. ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติ ธนาคารจะคัดกรองรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ซ้ำซ้อนกับธนาคาออมสินและบุคคลล้มละลายออก ก่อนนำส่งข้อมูลให้สาขา วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท

สำหรับกำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้ โดยปลอดการชำระตันเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นตันไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็นรายเดือน (24 งวด 429.17 บาท/งวด)ราย3 เดือน (8 งวด 1,287.50 บาท /งวด) หรือราย6 เดือน (4 งวด 2.575 บาท/งวด) ตามที่มาของรายได้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อได้จนกว่าวงเงินจะหมด ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กรณีลูกค้าเงินกู้เดิมไม่ต้องตรวจข้อมูลเครดิด (Credit Bureau)กรณีลูกค้าใหม่ให้ตรวจข้อมูลเครดิต ทุกราย และธนาคารต้องเสนอรายงาน ข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) สินเชื่อโครงการนี้ กรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.กส. สามารถขอใช้บริการสินเชื่อตามสาขาที่ระบุจากการลงทะเบียน ผ่านระบบ LINE : BAAC Family กรณีลูกค้าเดิม ต้องใช้บริการตามสาขาที่ตนสังกัดเป็นลูกค้าเท่านั้น ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.เพื่อรับโอนงินกู้ กรณีไม่มีบัญชีงินฝากกับ ธ.กส. สามารถลงทะบียได้ และให้รอกรนัดหมายเพื่อเปิดบัญชีงินฝากจากธ.กส. กรณีผู้ลงทะเบียนมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาตามนัดหมายได้และแจ้งธนาคาล่วงหน้าแล้ว สามารถนัดหมายใหม่พื่อทำสัญญากู้เงินได้อีก 1 ครั้งถ้ายังไม่มาให้ถือว่าไม่ประสงค์ดำเนินการถผู้ลงทะเบียนไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้บุคลที่ใกล้ชิดได้แก่ บุตรหลาน เพื่อน หรือพนักงานธ.ก.ส ลงทะเบียนผ่านระบบ LNE :BAAC Famil ให้ได้ โดยธนาคารจะเริ่มนัดหมายผู้ที่ลงทะเบียน และผ่านคุณสมบัติเบื้องตัน มาพบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ในจังหวัดพระนครศรียุธยา มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินทั้งสิ้น 14,750 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 147,500.000 บาท คาดว่าจะจ่ายสินเชื่อได้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน 2563 นี้  นอกจากนี้ ธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังจัดทำโครงการปลูกพืชผักเศรษฐกิจพอเพียงที่สำนักงานธ.ก.ส.ด้วย

นายวิรัช กล่าวว่ารู้สึกเห็นใจลูกค้าธ.ก.ส.ทุกคน พยายามที่จะใช้มาตรการในการดำเนินการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการดำเนินการโดยไม่ต้องให้ลูกค้ามาติดต่อที่ ธ.ก.ส. และหลังจากพิจารณาก็สามารถให้ลูกค้ามารับเงินได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากผลกระทบโควิด-19

 

ในโอกาสนี้นายวิรัช พร้อมด้วยผู้บริหาร ธ.ก.ส.ได้ร่วมกันนำสิ่งของบริโภคเช่นมาม่า น้ำดื่มไปใส่ให้ตู้ปันสุขที่หน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีประชาชนมารอคอยอยู่เป็นจำนวนมากด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ