“ตู้แบ่งปัน”กรุงเก่าน้ำใจทะลักคนบริจาคสิ่งของตลอดทั้งวัน

พระนครศรีอยุธยา-กระแสตู้แบ่งปันช่วยเหลือกันในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความหวังของผู้มีรายได้น้อยได้อิ่มท้อง ขณะที่คนให้ก็ทยอยบริจาคกันตลอดทั้งวันแน่นตู้

หลังจากที่เกิดวิกฤติโควิด19 ส่งผลกระทบให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการหยุดทำงาน  และต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ดำรงชีวิตนั้น  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีการนำตู้แบ่งปันมาตั้งไว้ด้านหน้า พร้อมมีเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ไว้ด้านใน โดยด้านข้างเขียนไว้ว่า “หยิบไปแต่พอดี แต่ถ้าท่านมี ใส่ตู้แบ่งปัน”

โดยจากการสอบถามทราบว่า นาย นวชา สุขสมพักตร์  อายุ 36 ปี  พักอาศัยบ้านเลขที่  3/3 หมู่ที่4 ต.พระขาว อ .บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  ขออนุญาตทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  นำตู้แบ่งปันมาตั้งไว้   โดยนายนวชา เปิดเผยว่า  ตนเองดูแนวความคิดมากจากเพจที่ชื่อว่า รอบรู้ตอบโจทย์ธุรกิจ  จึงได้นำมาเป็นตัวอย่างเนื่องจากต้องการทำอะไรเพื่อสังคมบ้างสักอย่าง   โดยที่สังคมต้องมีส่วนร่วมกันเองด้วย นั้นคือการ”แบ่งปัน”  ที่ไม่ใช่การแจกทาน ตู้”แบ่งปัน”ใบนี้จะค่อยๆ สอนคนให้มีจิตสำนึก ในการได้รับ ไม่ใช่การฉวยโอกาส  การ”แบ่งปัน” มีน้อยให้น้อย มีมากให้มาก หยิบแต่พอดี   สังคมอยุธยาจะดีขึ้น ถ้ามีจิตสำนึกที่พัฒนา เพราะเคยอดมากก่อน   และในปัจจุบันชีวิตเราดี  ก็อยากช่วยสังคมบ้างโดยเป็นสื่อกลางสร้างตู้”แบ่งปัน”ใบนี้ขึ้นมา โดยตอนนี้ได้มีการตั้งตู้แบ่งปัน 2 จุดคือหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และบริเวณเจ้าอ้ายเจ้ายี่ ซึ่งภายหลังจากการนำตู้แบ่งปันมาตั้งเอาไว้

ปรากฏว่ามีประชาชนที่มีรายได้น้อยมาหยิบของภายในตู้เป็นระยะ แต่ขณะเดียวกันก็มีประชาชนจำนวนมาก นำสิ่งของส่วนใหญ่เป็นข้าวเป็นมาม่า ปลากระป๋องมาใส่เอาไว้ตลอดทั้งวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประชาชนเข้าใจในการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ในช่วงวิกฤตนี้

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ