ขนส่งกระตุ้นความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

พระนครศรีอยุธยา-ขนส่งกระตุ้นความปลอดภัยให้รถรับส่งนักเรียนทั่วทั้งจังหวัดฯ มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่และเจ้าของรถมีความรับผิดชอบและเพิ่มความระมัดระวัง

                   นางอัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2561 รุ่นที่ 2  ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ของกรมการขนส่งทางบก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเครือข่ายด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอบรมความรู้ด้านกฎหมายรถยนต์ กฎหมายจราจร กฎหมายอาญา รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของนักเรียนให้กับผู้ขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่นำมาใช้ในการรับส่งนักเรียน โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 500 คน

                    โดยรุ่นที่ 1 จัดอบรมไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส, รุ่นที่ 4 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์อำเภอเสนา และรุ่นที่ 5 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูลอำเภอท่าเรือ) ในการนี้ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนของกรมการขนส่งทางบก  โดยมีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น