เกษตรหนุนขายตรงถึงผู้บริโภค ชวนคนเมืองปลูกข้าว

พระนครศรีอยุธยา-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มนาคาจัดกิจกรรมชวนคนเมืองปลูกข้าว ดึงคนกรุงลุยนาหว่านน้ำตม หนุนขายตรงจากคนปลูกถึงคนบริโภค

นาย วรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางเป็นประธานเปิดโครงการ ชวนคนเมืองปลูกข้าว ที่ พื้นที่ นาตำบล ไทรน้อย อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยาโดยมี นาง มยุรี ศรีนาค ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา กล่าวรายงานรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ขึ้น พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชาวนา และ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการสร้างช่องทางการซื้อขายข้าวให้ผู้ผลิตมาพบ กับ ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง นำการทำนามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว พัฒนาพื้นที่เกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรโดยลงมือทำการเกษตรด้วยความสนุก ให้คนเมืองซึ่งปกติมีอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรได้มาพักผ่อนและทดลองนำนาในวันหยุดในลักษณะร่วมกันทำครูชาวนา เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วคนเมืองจะได้ข้าวจากการปลูกกลับไปบริโภค ชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายข้าวโดยตรงให้ผู้บริโภค ในพื้นที่ ดำเนินการเป็นพื้นที่ จำนวน 169ไร่ มีครูชาวนาร่วมโครงการ 10ราย เลือกปลูกข้าวพันธุ์ กข43 เนื่องเป็นข้าวที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและเป็นข้างคุณภาพการหุงดี ทั้งรสชาติ รถสัมผัส ตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนเมือง

นางมยุรี กล่าวถึงโครงการนี้ว่า  การจัดกิจกรรมชวนคนเมืองปลูกข้าว ตอนนาอ่อนหวาน @ อยุธยา ต้องการที่จะสร้างช่องทางการซื้อขายข้าวให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภค  และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้ทดลองปลูกข้าว เมื่อเกี่ยวเสร็จก็จะนำข้าวไปบริโภค กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มนาคา ได้รับคัดเลือกให้จัดกิจกรรม โดยได้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรับสมัครผู้ร่วมโครงการมาปลูกข้าวมีค่าลงทะเบียนไร่ละ 1.4 หมื่นบาท โดยให้ผู้ร่วมโครงการมาร่วมกิจกรรม 4 ครั้งคือการหว่านเมล็ดพันธ์ข้าวนาน้ำตม พิธีทำขวัญข้าวดูแลแปลงนา การเกี่ยวข้าว และฉลองรับข้าว ซึ่งชาวนาจะมีรายได้มากกว่าการขายข้าวแบบเดิม จากการขายข้าวโดยตรงถึงผู้บริโภค และยังเป็นข้าวที่มีคุณภาพปลอดภัย ตระหนักเรื่องความปลอดภัยการบริโภค และการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในชุมชนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น