น้อมรำลึก 6 ปีพ่อหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง

พระนครศรีอยุธยา-พสกนิกร น้อมรำลึกครบรอบ 6 ปี พ่อหลวง เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง และแปลงนาส่วนพระองค์อย่างสมพระเกียรติ

           เช้าวันที่ 25 พค  ที่ทุ่งมะขามหย่อง ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทุกภาคส่วนวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนหลังเกิดอุทกภัยเมื่อปี 2554  จัดขึ้นโดย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พร้อมกันนี้ ทาง อบจ. ได้จัดทำหอจดหมายเหตุ และศาลากลางน้ำ แสดงพระราชประวัติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์  จัดแสดงไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ชม  นอกจากนี้ เกษตรจังหวัดฯ ยังได้จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 6 ปี เสด็จพระราชดำเนินแปลงนาส่วนพระองค์ในโอกาสเดียวกันด้วย

               ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรำลึกถึงพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554  รวมถึง ทรงเกี่ยวข้าวบนแปลงนาส่วนพระองค์ กว่า 7 ไร่ ในปี  2538  พร้อมทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ผันน้ำเข้าสู่ที่ดินส่วนพระองค์  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ถูกน้ำท่วม และเก็บเก็กน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง  ทั้งนี้  ภายในงานยังมีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าว   แสดงนิทรรศการวัฒนธรรมข้าว การแปรรูปอาหารจากข้าว  ข้าวยาคู ข้าวแตน และข้าวเกรียบว่าว  เป็นต้น

          โดยก่อนหน้านี้ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างและคนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ และเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวงด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ