สั่งปิด​เขาคิชฌกูฏ​ งานนมัสการรอยพระบาท​

สั่งปิด​เขาคิชฌกูฏ​ งานนมัสการรอยพระบาท​ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี​ ที่ 2/2563

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19​ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับคำแถลงมาตรการ​ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโคว๊ด 19 ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ด๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนด มาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19​ (Coronavirus Disease 2019 (COVD 19))

สั่งปิด​เขาคิชฌกูฏ​
สั่งปิดเขาคิชฌกูฏ​

ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและในช่วงนี้ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎได้มีการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ​ ประจำปี ๒๕อ๓ ตั้งแต่วันที่ 25​ มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยมีประชาชนจากทั่วประเทศ​ เดินทางร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค​ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

สั่งปิดเขาคิชฌกูฏ​ งานนมัสการรอยพระบาท​
สั่งปิดเขาคิชฌกูฏ​ งานนมัสการรอยพระบาท​

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี จึงให้ปิดสถานที่ที่ใช้​ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และให้อุทยานแห่งขาติเขาคิชฌกูฎพิจารณาชดเชยกำหนดการนมัสการ
รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ ประจำปี 2563 ในโอกาสอื่นต่อไป เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ​ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงแจ้งไปยังพี่น้องประชาชน​ นักท่องเที่ยว​ แสวงบุญ​ ที่จะเดินทางจากต่างจังหวัดให้ทราบ​ ในเรื่องของการสั่งปิดเขาคิชฌกูฏ​ ในครั้งนี้​ และประกาศให้นักแสวงบุญ​ลงจากเขา​ ก่อน​ 18.00 น.​ วันนี้​ 20/03/2563

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน