ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตีกลับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

พัทลุง – ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตีกลับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เหตุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายไม่สุจริต

วันนี้ (8 ต.ค.) ที่ห้องประชุมเล็กศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง นายสมชาย อินปาน รองนายก อบจ.พัทลุง นายวงรัตน์ เพชรตีบ รองนายก อบจ.พัทลุง และนายณัฐกิจ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมกันแถลงข่าวกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แต่ปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่สุจริต เป็นการให้ความเห็นชอบ ให้ลดจำนวนงบประมาณที่มีจุดมุ่งหมายมิให้สามารถดำเนินโครงการได้ โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นหรือความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่ ทำให้ประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ไม่ชอบด้วยข้อบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จึงส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายบริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ด้วยงบประมาณประจำปี จำนวน 570 ล้านบาท สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาวาระที่หนึ่ง มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ แต่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเห็นชอบปรับลดงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้หลายโครงการ งบประมาณปรับลดจำนวน 21,790,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณโครงการที่กระทบต่อการศึกษาของเยาวชน โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และโครงการก่อสร้าง งบลงทุนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง

นายก อบจ.พัทลุง กล่าวอีกว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ส่งคืนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สภา อบจ.พิจารณาดำเนินการตามระเบียบและข้อบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับสภา อบจ.พัทลุงมาก่อน หลังจากนี้ ก็เป็นเรื่องของสภาที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายในเวลา 30 วัน ส่วนขั้นตอนจะเป็นไปอย่างไรนั้นมีระเบียบให้ปฏิบัติอยู่แล้ว อาจจะดำเนินการไปถึงขั้นจัดทำงบประมาณรายจ่าย เสนอให้สภาพิจารณามีมติใหม่ แต่ยืนยันว่าฝ่ายบริหารจะเสนองบประมาณรายจ่ายเท่าเดิม ให้สภาพิจารณาลงมติอีกครั้งก็ได้ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรฝากให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ อบจ.อย่างใกล้ชิดด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กรณีที่ อบจ.พัทลุง เปิดแถลงข่าวชี้แจงงบประมาณต่อสื่อมวลชนนั้น มีตัวแทนประชาชน ผู้แทนข้าราชการครูและอื่นๆ ให้ความสนใจเดินทางไปรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ปรับลดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมงานลากพระ ประกวดเรือพระรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ของอำเภอปากพะยูน ที่ อบจ.พัทลุง จัดงบสนับสนุนต่อเนื่องมาแล้วกว่า 10 ปี และงานลากพระในวันออกพรรษาของอำเภอปากพะยูน ที่ประชาชนได้จัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 100 ปี งบประมาณส่วนนี้ที่ตั้งไว้ 3 แสนบาท ก็ถูกปรับลดไป 2 แสนเหลือ 1 แสนบาท ประชาชนก็ต้องการคำชี้แจงจากสภาจึงพากันเดินทางมารับฟังเป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพัทลุง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น