รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ทุ่มงบประมาณ 6 ล้านบาท ก่อสร้างสนามบิน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง พร้อมทุ่มงบประมาณ 6 ล้านบาท ในการศึกษาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง
วันที่ 8ตค 2562 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และจังหวัดพัทลุง เพื่อเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะ ให้การต้อนรับ


จากนั้นนายถาวร เสนเนียม พร้อมด้วยนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ ซึ่งจะเป็นสถานที่ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง และจากการศึกษาในเบื้องต้นของวิทยุการบิน พบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่อยู่ในรัศมีการขึ้นลงของเครื่องบินแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบว่าสถานที่ดังกล่าวนี้ มีความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขังแต่อย่างใด


ด้านนายถาวร ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สภาพความพร้อมด้านการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติบริสุทธิ์แบบเขา ป่า นา เล เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชาวพัทลุง และต้นกำเนิดของหนังตะลุง มโนราห์ จนทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่องนั้น นับเป็นจุดเด่นของจังหวัดพัทลุงที่สามารถรองรับการก่อสร้างสนามบินพัทลุงได้เป็นอย่างดี ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรื้อระบบ ระเบียบ ข้อกำหนดการก่อสร้างสนามบินของกรมท่าอากาศยาน เนื่องจากในขณะนี้เวลาเปลี่ยน โลกเปลี่ยนแล้ว พร้อมกันนั้นจะใช้งบประมาณของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 6 ล้านบาท ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง และมั่นใจว่าสนามบินพัทลุงจะเป็นสนามบินแห่งที่ 30 ของกรมท่าอากาศยานที่จะเกิดขึ้นต่อจากสนามบินเบตง จังหวัดยะลา อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพัทลุง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น