X

จ.พัทลุงจัดแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรฯและงานกาชาดประจำปี2562 ของดีเมืองลุง

จ.พัทลุงจัดแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิร โรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 พร้อมเปิดงาน “สัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาชาด” เพื่อรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของไปใช้ในการออกร้านกาชาด


วันที่ (11 มิถุนายน 2562) ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พล.ต.ต.ธรัฐชา ถมปัทม์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงและนายสมชาย อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิร โรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 และเปิดงานรับบริจาคสิ่งของจากส่วนราชการ ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปออกรางวัลในร้านนาวากาชาด


ในการนี้นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า งานสมโภชพระพุทธนิร โรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อฉลองสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี 2511 เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดพัทลุงและชาวพุทธ นอกจากนี้ยังได้ผนวกเอางานกาชาดประจำปีและงานของดีเมืองลุงเอาไว้ในงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ และประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยังเป็นการระดมทุนสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดของจังหวัดพัทลุง ในการนำไปใช้เพื่อการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก คนด้อยโอกาสต่าง ๆ

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันรับสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งส่วนราชการ บริษัทห้างร้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นำมาบริจาคให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เพื่อนำไปเป็นรางวัลในการออกร้านนาวากาชาด งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีงานของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดรับบริจาค ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง.
…………………………………

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน