ปากประ l มายาตะวัน l อัศจรรย์แห่งแสง l แหล่งยกยอตักตะวัน

ตะวันทอแสง สีแดงระเรื่อ ค่อยๆลาลับ จมหายไปในท้องน้ำ ณ ปากประ พัทลุง เป็นภาพที่งดงามมากๆ
คลองปากประ เป็นคลองที่สำคัญของ จังหวัดพัทลุง โดยเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของ อำเภอควนขนุน ที่ไหลรวมมาจากลำน้ำสายต่างๆมาบรรจบกันเป็นคลองปากประ แล้วไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา คลองปากประ จึงเปรียบเสมือนเป็นประตูเชื่อมสำคัญของสายน้ำที่ไว้ใช้ทางการเกษตรและให้ปลาต่างๆได้ว่ายเข้าออก ทำให้บริเวณ คลองปากประ แห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งชุมนุมของปลาและกลายเป็นแหล่งจับปลาที่สำคัญโดยมีชาวบ้านได้ตั้งยอดักจับปลาเป็นจำนวนมากจนดูยุ่งเหยิง เกิดเป็นทิวทัศน์ที่แปลกตา

 

ในช่วงฤดูน้ำจะได้เห็นวิถีชีวิตการยกยอยักษ์และดักจับสัตว์น้ำของชาวบ้านบริเวณนี้ งามเกินคำบรรยาย เป็นความงามที่ธรรมชาติได้สรรคสร้างมาเพื่อปากประจริงๆ หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่า ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพยอยักษ์ที่อยู่กลางทะเลสาบ พัทลุง

แต่เปล่าเลย นี่เป็นภาพยอยักษ์ที่อยู่ในคลองปากประ ซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่และสำคัญมากๆของคนพัทลุง ตั้งอยู่บ้านปากประ อำเภอควนขนุน

 

ในขณะที่นั่งเรือก็เจอน้องๆขี่ม้าเล่นนํ้าก็เลยขอแจม

คลองปากประนี้ได้รับน้ำมาจากแม่น้ำสายต่างๆ ซึ่งไหลมาบรรจบกันที่คลองปากประ เพื่อไหลออกสู่ทะเลสาบต่อไป ทำให้คลองปากประเป็นที่ชุมนุมของสัตว์น้ำนานาชนิด และได้กลายเป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน ในการหาสัตว์น้ำตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำ “ยอยักษ์” เพื่อจับสัตว์น้ำของปากประ ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามมากๆ ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้แวะมาชม แสงแรกยามเช้าและแสงสุดท้ายแห่งวัน ที่ ปากประ พัทลุงอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพัทลุง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น