X

เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ จ.พัทลุง

ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


วันที่ ( 9 มิ.ย. 2567) นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีรับธงตราสัญลักษณ์ฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงทำพิธีรับธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน ๗๒ คัน ต่อจากจังหวัดสงขลา เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ส่วนหน้าที่ ๓ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับธงตราสัญลักษณ์ฯ แล้ว นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายก้องสกุล จันทรราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดพัทลุง นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ออกจากบริเวณจัดพิธีฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ไปยังจุดพักธงฯ และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยระหว่างเส้นทางการเคลื่อนขบวนได้มีกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองตั้งแถวตามแนวถนนพร้อมโบกธงสีเหลืองร่วมส่งขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ตลอดเส้นทาง ที่จุดดังกล่าวได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล การแสดงพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น

ส่วนพรุ่งนี้เช้าวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๗ จะมีการเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จากสำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน ในเวลา ๐๗.๓๐ น. เพื่อไปยังจุดพักธงและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งจะมีกลุ่มพลังมวลชนทั้งในพื้นที่และจากอำเภอใกล้เคียงพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองร่วมส่งขบวนธงฯ ตลอดเส้นทาง โดยมีการส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ แก่ผู้ร่วมขบวนเดิน วิ่ง ปั่นฯ ตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้จนถึงจุดหมาย

ขบวนเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ จะถึงบริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล การแสดงพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอื่นๆ และในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. จะมีการจัดขบวนเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จะเป็นผู้ส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน