X

รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.พัทลุง เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ

รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.พัทลุง เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน 

วันที่ 25 ก.พ. 67 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม โดยมี นายนิติศักดิ์ ธรรมาเพชร พรรกรวมไทยสร้างชาติ นายวิสุทธิ์ ธรรมาเพชร นายก.อบจ.พัทลุง นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดัทลุง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข อสม. จิตอาสา และ ประชาชนชาว จ.พัทลุงเข้าร่วม

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบัน รัฐบาลพยายามสร้างระบบหลักประกัน สุขภาพ ด้วยนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม แต่มีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ คัดกรองโรค ที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ให้ได้รับการค้นหาโรค และรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้ทันท่วงที เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้ ผ่านโครงการพาหมอไปหาประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด คือ “สุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย”

สำหรับ โครงการพาหมอไปหาประชาชน จ.พัทลุง มีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง และจิตอาสาในพื้นที่ห่างไกล คัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ตาม Minimum Service Package 7 คลินิก และ จัดคลินิกอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 13 คลินิก รวม 20 คลินิก ตั้งเป้าผู้มารับบริการ 4,494 คน รวมทั้งมีนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการอีกด้วย

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปเปิดอาคารศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพัทลุงหลังใหม่ เพิ่มจำนวนเตียง และ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้น

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารใหม่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ของโรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง หลังจากย้ายจากที่ตั้งเดิมมายังอาคารหลังใหม่ ที่มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยในจำนวนที่มากขึ้น เพิ่มจำนวนเตียงในหอผู้ป่วยวิกฤต จาก 11 เตียง เป็น 16 เตียง และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น มีเป้าหมายให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 35% และพัฒนารูปแบบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและความสำเร็จ ระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชน โดย โรงพยาบาลพัทลุง ร่วมกับ บริษัทธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในการสร้างและพัฒนาสถานที่รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูงให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างระบบสุขภาพของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน พร้อมยืนยันว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะมุ่งมั่นสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้านของระบบสุขภาพ และจะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สำหรับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การรักษา ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการหัตถการหัวใจไปแล้วกว่า 10,999 ราย และ ผ่าตัดหัวใจไปแล้ว 369 ราย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน