X

เร่งก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกันความเสียหายก่อนฤดูน้ำหลาก จ.พัทลุง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง เร่งก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากที่ไหลเชี่ยวมาจากภูเขา เพื่อป้องกันความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยบริเวณลำคลอง และพื้นที่การเกษตร


วันนี้ 10 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง นายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์ ความยาว 150 เมตร งบประมาณ 20,989,000 บาท เพื่อป้องกันความเสียหายบ้านเรือนประชาชน ที่อาศัยบริเวณลำคลองจำนวนหลายสิบครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร ซึ่งโครงการได้เดินหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และเร่งให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากที่จะถึงภายในเดือนตุลาคม นี้


นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน วัด และโรงเรียน ที่อยู่ตามแนวเขื่อนได้ อีกทั้งตอบสนองความต้องการของชุมชน เมื่อฤดูน้ำหลากตลิ่งก็จะถูกน้ำกัดเซาะจากกระแสน้ำที่ไหลแรง และเมื่อถึงฤดูแล้งปริมาณน้ำลดก็จะเกิดปัญหาตลิ่งทรุดตัว ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การทรุดตัวตามแนวตลิ่งริมลำคลองลำสินธุ์ มีการขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นในแต่ละปี หากปล่อยไว้อาจทำให้สิ่งก่อสร้างของทางประชาชนเกิดความเสียหายและพังทลายได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อย่างไรก็ตามจากการติดตามงานนายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง พบว่าโครงสร้างการก่อสร้างได้มาตรฐาน มั่นคง ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งของกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากมาจากภูเขา ขณะเดียวกันจะป้องกันการทรุดตัวของดินในหน้าแล้ง สำหรับโครงการดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และได้เน้นย้ำให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง คำนึงถึงรายละเอียดของมาตรฐานที่ควรจะเป็น เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
—————————————————–

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน