X

จ.พัทลุง โนราหรือมโนราห์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน 150 ชีวิตรำบวงสรวงถวาย 4 ครูต้นโนรา

พัทลุง-โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว และรำถวาย 4 ครูต้นโนราบรมครูต้นแบบ จัดแสดงโนราประชันโรง เสวนาถ Soft Power โนราระดับโลก ร่วมกิจกรรมสาธิต-เรียนรู้โนราครบเครื่อง 17 – 19 มีนาคม 2566 ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ. วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และรศ.ดร.วิลาสีนี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) นางนิศากร วิศิษฏ์สรออถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน โดยมีมโนรา 150 ชีวิต รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว โดยเฉพาะการรำถวาย 4 ครูต้นโนรา คือพญาสายฟ้าฟาด แม่รีมาลา พระนางนวลทองสำลี และขุนศรีศรัทธา บรมต้นแบบโนรา หรือ มโนราห์ การจัดแสดงโนราประชันโรง เสวนาถ Soft Power โนราระดับโลก ร่วมครู-ศิลปินโนรา ร่วมกิจกรรมสาธิต-เรียนรู้โนราครบเครื่อง 17 – 19 มีนาคม 2566 ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานและชมการแสดงเป็นอย่างมาก


สำหรับโนรามีคุณค่าและความสำคัญในฐนะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทางด้านศิลปะการแสดงที่มีพัฒนาการสืบทอดมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 – 19 เป็นทั้งพิธีกรรมและศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิง เชื่อมโยงจารีตทางวัฒนธรรมผ่านศิลปะการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นภาคใต้ เป็น “มหรสพการแสดงที่งดงาม ทรงพลัง และมีชีวิตชีวา” เป็น “นาฎยลักษณ์ของคนใต้” ทำให้ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโนรา ให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อปี 2564 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนต่อยอด ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินโนราในฐานะศิลปินแห่งชาติ ถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านโนราให้แก่เยาวชน สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย จัดให้มีเวทีการแสดงโนราในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่าความสำคัญของโนรา ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ประชาชนชาวไทยได้ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของโนรามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการต่อยอดหลังจากยูเนสโกประกาศให้ “โนรา” ศิลปะท้องถิ่นใต้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือมรดกภูปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการสร้างเรื่องราวของโนราในเนื้อหาและมุมมองที่หลากหลายและลงรายละเอียดในเชิงลึก

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวอีกว่า กิจกรรมของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การแสดงโนราบันเทิงและโนราร่วมสมัย และโนราครูสาธิต 3 วัน 2 คืน จัดเวทีเสวนา “เคลื่อนชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม Soft Power โนรา ตลอดจนพื้นที่จัดแสดงภูมิปัญญา ศิลปหัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโนรา อาทิ บูธ workshop แกะสลักหน้าพราน สาธิตซ่อมเครื่องดนตรีโนรา โรงหมอยา หมอบีบนวด บูธสาธิตเรียนรู้พื้นฐานโนรา ท่ารำ และเครื่องแต่งกายโนรา บูธวัตถุมงคล และเครื่องรางเกี่ยวเนื่องกับโนรา เป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน