X

พัทลุง-นายกรัฐมนตรีเปิด (Kick Off) โครงการฯ “สูงวัย ใจสมาร์ท” พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรีเปิด (Kick Off) โครงการฯ “สูงวัย ใจสมาร์ท” พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก กทม. ส่วนจังหวัดพัทลุงมีผู้สูงวัยร่วมงานทำกิจกรรมพร้อมออกบู๊ชเครื่องดื่มสมุนไพรและยารักษาโรคจากสมุนไพร


วันนี้ 1 กรกฎาคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิด (Kick Off) โครงการฯ “สูงวัย ใจสมาร์ท” พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก กทม. ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ในส่วนของจังหวัดพัทลุงรับสัญญาณถ่ายสด ณ. ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน (Kick Off) โครงการฯ “สูงวัย ใจสมาร์ท โดยมีเครือข่ายผู้สูงอายุทั้ง 11 ทุกอำเภอ ของจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมงาน

ภายงานมีกิจกรรมการแสดง มโนราห์ วัฒนธรรมหลักประจำพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ของผู้สูงอายุมาประยุกต์กับการออกกำลัง เรียกว่า “โนราบิก” ผสมผสานเข้ากับการเต้นแอโรบิก ที่เป็นท่าต้นสากลเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยสูงอายุ ได้ออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และยังคงอนุรักษ์กระบวนท่ามโนราห์ ร่วม นักเรียน เยาวชน ได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝัง จากบรรพบุรุษปู่ย่า ตายาย จากรุ่นสู่รุ่น เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของภาคใต้ให้คงไว้


นอกจากนั้นยังมีการออกบูธนิทรรศการ ฝึกสาธิต และโชว์ผลิตภัณฑ์ ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงได้ส่งเสริมสนับสนุน ตามการจัดหลักสูตรให้กับผู้สูงอายุ ที่ผู้สูงอายุได้นำไปปรับใช้จนมีความโดดเด่น และมีคุณค่าแก่ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเกิดจาการได้มีโอกาสรวมกลุ่มและทำกิจกรรมร่วมกันที่สามารถเก็บบันทึก ถ่ายทอดและขยายผลเพื่อเป็นคลังความรู้ให้กับรุ่นสู่รุ่น เช่น การจักสานกระฉูด การจักสานไม้ไผ่ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (น้ำสมุนไพรบ้านเรา) สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และการนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ ให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติภัยต่าง ๆ ลดภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตใจเข้มแข็ง มีความสุข สร้างความเชื่อมั่น เพื่อสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ


นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า กศน.ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างตรงเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น ที่สำคัญเป็นสิ่งเติมเต็มในช่องว่างเรื่องของการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุนั้น ทางจังหวัดพัทลุงต้องการให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ไม่ต้องการให้อยู่อย่างโดดเดียว จึงมีโครงการฯเพื่อนช่วยเพื่อนดึงเข้ามาร่วมทำกิจกรรม ที่มีหน่วยงานหลักอย่าง กศน.ช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้
—————————————————–

ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน