X

พัทลุง-กิจกรรมอาสาตระเวนปลูกป่าชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่บรเวณสวนพฤกษศาสตร์พะนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พล.ต.ต. อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดย รอง ผบ.ตชด.ภาค 4 ผบ.ร้อย ตชด 434 พัทลุง มีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน นักนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่านปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และเจ้าหน้าที่สวนพฤกาศาสตร์พัทลุง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินี้ โดยร่วมกันปลูกต้นชุมแสง ต้นจิก และต้นลำพู จำนวน 1005 ต้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ณ ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลาของสวนพฤกษศาสตร์พัทลุง อ.ควนขนุนเขาขยาย

พล.ต.ต. อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 กล่าวว่า นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เป็นสมเด็จพระราชินี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ ทั้งในงานพระราชพิธี ตลอดจนพระราชกรณียกิจ และมีพระราชหฤทัยตั้งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตำรวจตระเวนชายแดนภาค4 จึงได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นการสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ลดการกัดเซาะชายฝั่งของทะเล ที่มีการกัดเซาะทุกปี รวมถึงเป็นการช่วยเสริมสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเขาขยายเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็เนื่องจากพี่น้องจิตอาสาทุกท่านชักชวนกันมาทำความดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน