X

เมืองลุงเตรียมเปิดเมืองรับการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 15 นี้ เป็นต้นไป

เมืองลุงเตรียมเปิดเมืองรับการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนจังหวัดพัทลุง ตามนโยบายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามมติในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการเตรียมการเปิดจังหวัดพัทลุงให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวประเภทเขา ป่า นา เล ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อขอสนับสนุนวัคซีนมาฉีดให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสบายใจ ความมั่นใจและอุ่นใจให้กับคนจังหวัดพัทลุง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงในโอกาสต่อไป ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นทางจังหวัดฯยังไม่มีความพร้อมที่จะให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว

พร้อมกันนั้นทางสำนักงานท่องเที่ยวฯ จะมีการประสานงานไปยังนายอำเภอแต่ละพื้นที่เพื่อสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความต้องการในการเปิดเมืองหรือไม่ หากพื้นที่ใด อำเภอใด ตำบลใด มีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงและทางจังหวัดจะดำเนินการหามาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน