หอการค้าพัทลุง มอบข้าวสารน้ำดื่มและไข่ไก่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด ในพื้นที่จังหวัดระลอกใหม่

วันนี้ ( 22 ก.ค.64 ) เวลา 15.00 น. บริเวณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หอการค้าจังหวัดพัทลุง และ YECหอการค้าจังหวัดพัทลุง มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และไข่ไก่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ระลอกใหม่

โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทาวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบ หอการค้าจังหวัดพัทลุง นำโดย นางสาวพสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุงและคณะกรรมการหอการค้าฯ พร้อมด้วย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพัทลุง

มอบเป็น ข้าวสาร จำนวน 1,200 กิโลกรัม น้ำดื่ม จำนวน 4,800 ขวดและไข่ไก่ 1,200 ฟอง โดยมี นางสุพัชรี ธรรมเพชร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นผู้รับมอบ เพื่อบริหารจัดการแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากโรคระบาดโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ระลอกใหม่

ทางด้าน นางสาวพสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ได้แสดงความวิตกกังวลกับ คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ในจังหวัดพัทลุง และมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูง หวั่นจะควบคุมไม่อยู่ เพราะมีการแพร่ระบาดเร็วขึ้น และอาจยาวนานขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์เดลตาหรือไม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การทำธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดในอนาคต โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว และบริการต่างๆ ตลอดจนยังแสดงความกังวลต่อแผนการกระจายวัคซีนที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง อาจทำให้สถานการณ์โควิด-๑๙ แย่ลงกว่าเดิม จังหวัดพัทลุงเองควรออกมาตรการเร่งด่วน ให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้มากขึ้น โดยการเพิ่มจุดบริการตรวจหาเชื้อฟรีสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง เพื่อให้แยกผู้ป่วย ออกจากกลุ่มทั่วไปให้ได้โดยเร็ว หากไม่เริ่มทำอย่างเร็ว แล้วต้องใช้มาตรการ Lockdown เชื่อว่า ไม่ส่งผลดีอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจในจังหวัดแน่ เพราะขนาดยัง ไม่มีการ Lockdown ประชาชนในจังหวัดยังประสบปัญหาว่างงานมากขึ้น และรายได้ลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นความเดือดร้อนในวงกว้างและอาจเป็นภาระที่ภาคราชการต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในอนาคต

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน