X

พัทลุง-พร้อมรับผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดกลับบ้านและไม่เลื่อนฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลพัทลุงไม่เลื่อนฉีดวัคซีนผู้ลงทะเบียนระบบหมอพร้อมวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม นี้ เข็มแรก จากเดิมประกาศขอเลื่อนหวั่นวัคซีนมาไม่ทัน ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงพร้อมรับผู้ติดเชื้อกลับบ้านโทรประสานศูนย์รับคนกลับบ้านของจังหวัด


ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า จากที่ประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอ และลงทะเบียนขอรับวัคซีนที่โรงพยาบาลต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง รวมจำนวน 61,756 ราย ซึ่งโรงพยาบาลต่างๆต้องบริหารจัดการวัคซีนให้ทันตามวันที่กำหนด โดยเฉพาะโรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ที่ผู้ลงทะเบียนระบบหมอพร้อม และที่โรงพยาบาล เป็นจำนวนมากต้องบริการการจัดการวัคซีน แบบวันต่อวัน และก่อนนี้ทางโรงพยาบาลพัทลุงได้ประกาศขอเลื่อนการฉีดวัคซีน ผู้ลงทะเบียนที่เลือกโรงพยาบาลพัทลุงผ่านระบบหมอพร้อมวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม นี้ เข็มแรก เนื่องจากหวั่นวัคซีนมาไม่ทัน
ล่าสุดวันนี้ 5 กรกฎาคม 2564 ทางโรงพยาบาลพัทลุงประกาศพร้อมฉีดวัคซีนไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค


ขณะเดียวกันทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประกาศพร้อมรับผู้ป่วยติดเชื้อกลับบ้าน โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่มีภูมิลำเนาของจังหวัดพัทลุงและไปเป็นผู้ป่วยติดเชื้อยังต่างจังหวัด ประสงค์เพื่อเดินทางกลับรักษายังโรงพยาบาลในพื้นที่นั้น เป็นที่ไม่มีสถานที่รักษาพยาบาลและมีความต้องการกลับบ้านมารักษาในจังหวัดพัทลุง สามารถติดต่อโรงพยาบาลภูมิลำเนาของตนเอง ก่อนเดินทางซึ่งเตรียมความพร้อมรับการรักษา ต้องทำตามคำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด โดยโทรประสานศูนย์รับคนกลับบ้านของจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปลายทางที่จะเดินทางกลับ ต้องทางเดินทางกลับโดยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น ผู้ขับรถหากไม่เคยติดเชื้อจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดเตรียมอาหารและน้ำให้เพียงพอตลอดการเดินทาง ไม่แวะสถานที่อื่นๆระหว่างทางให้ตรงไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ได้รับแจ้งเท่านั้น พร้อมเตรียมหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง 1669

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน