X

พัทลุง-ฉีดวัคซีนชุดแรก 1,800 โดส บุคลากรแพทย์ พยาบาล และ อสม.

วันแรกของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1,800 โดส กับบุคลากรแพทย์ พยาบาล และ อสม. กระจายทั่วทั้งจังหวัดพัทลุง ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดกักตัวผู้ที่ไปร่วมงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายราย รวมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 1คน ที่ไปร่วมงานด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุง ว่าที่ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพัทลุง นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ฉีดวัคซีนโควิด – 19 เพื่อคนไทย กลับสู่สภาวะปกติ “ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวัคซีนชุดแรกที่ฉีดในวันนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรวัคซีนชุดแรกจำนวน 1,800 โดส เป็นวัคซีนยี่ห้อซิโนแวค
ขณะที่โรงพยาบาลพัทลุงนั้นได้รับจัดสรรให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 600 โดส จำนวน 300 คน โดยเข็มแรกฉีดในวันนี้ 8 เมษายน 2564 ส่วนเข็มที่ 2 จะฉีดวันที่ 28 เมษายน 2564 ขณะที่ อสม.นั้นจะฉีดวัคซีน 500 คน โดยเป็น อสม. ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง 300 คน และพื้นที่รอบนอก 200 คน นั้นจะฉีดที่โรงพยาบาลพัทลุง ฉีดเข็มแรกวันนี้ 8 เมษายน 2564 เช่นกัน ส่วนเข็มที่ 2 ก็จะฉีดในวันที่ 28 เมษายน 2564 สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้จะเป็นการทดสอบระบบและวางแผนหาแนวทางให้บริการแก่ประชาชนต่อไป ซึ่งหลังจากการฉีดวัคซีนทางโรงพยาบาลพัทลุงได้มีการเฝ้าระวัง ติดตามอาการหลังจากฉีดทันที ใน 30 นาที ซึ่งผู้ฉีดวัคซีนดังกล่าวในวันนี้ทุกๆ คนไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด

ในส่วนของประชาชนทั่วไปของจังหวัดพัทลุงนั้น จะได้รับวัคซีนเข็มแรกในเดือน พฤษภาคม 2564 ขณะนี้ทางโรงพยาบาลพัทลุงได้ส่งรายชื่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้วประกอบด้วย บุคคลกลุ่มเสี่ยงทุกโรค ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ฯลฯ ส่วนการรับฉีดวัคซีนนั้นสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ทางไลน์แอปพลิเคชั่น “ หมอพร้อม “ และ (2) การติดต่อกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล


ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด – 19 ล่าสุดพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนั้น หลังจากที่มีผู้เดินทางจากจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมงาน ณ.โรงแรมแห่งหนึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนหนึ่งขณะนี้ได้รับตรวจหาเชื้อยืนยันผลเป็นลบทั้งหมด แต่ได้กักตัวกลุ่มนี้หมดเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 1คน ที่ไปร่วมงานด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน