พัทลุง-กรมโยธาฯทุ่มงบ 100 ล้านบาท พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย

กรมโยธาฯทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาท พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย ในเขตห้ามล่าสัตว์ปาทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยใช้งบฯผูกพัน 3 ปี

นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง เผยว่า บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพัทลุงและในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมฝูงนกนานาชนิดที่ทำรังวางไข่ในพื้นที่แรมซ่าไซด์ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ทะเลบัว ควายน้ำทะเลน้อย คุณภาพชีวิตที่โดดเด่นของชาวบ้านในชุมชนทะเลน้อย-พนางตุง  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย  และเยี่ยมชมยอยักษ์ในบรรยากาศรับแสงอรุณในยามเช้า ฯลฯ จนทำให้บรรดาพ่อค้า  แมค้า  และประชาชนในชุมชนดังกล่าว รวมทั้งปะชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสร้างงาน  สร้างรายได้ จาการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวในขั้นที่น่าพอใจยิ่ง  ในขณะเดียวกันทางทางจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงก็ได้พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในปี พ.ศ.2560 – 2563 ทางสำนักงานฯได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย จำนวน 59 ล้านบาทเศษ อาทิ การก่อสร้างถนน คสล. ทางจักรยาน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสดงสว่าง ลานกิจกรรม ลานจอดรถ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  29  กันยายน  2563  ที่ผ่านมา

  อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย เป็นเงิน 100 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นงบผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ส่วนกิจกรรมที่จะดำเนินการในครั้งนี้ ประกอบด้วย เขื่อนป้องกันตลิ่งตลอดแนวริมฝั่งทะเลน้อย ยาว 1,000 เมตร ศาลาพร้อมจุดลงเรือท่องเที่ยว 6 จุด บันไดสำหรับเรือท้องถิ่นหรือเรือประมงตลอดแนว ทุกระยะ 50 เมตร บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งมีม้านั่งและราวกันตกตลอดแนว บันได(อัฒจรรย์) สำหรับชมกิจกรรมทางน้ำ ณ บริเวณรอยต่อตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อย จุดเช็กอิน และประติมากรรมวัญลักษณ์ทะเลน้อย อาทิ ยอยักษ์ ควายน้ำ ฯลฯ และอาคารศูนย์ท่องเที่ยวชุมชน มั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย ได้เจริญรุดหน้ามากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนในพื้นที่ข้งเคียงประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง


อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพัทลุง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น