X

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนต่าง ๆในพัทลุง

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนต่าง ๆในจังหวัดพัทลุง

เมื่อเช้าที่ผ่านมา ( 10 ก.ค. 63 ) ที่ห้องประชุมโรงแรมร้อยทองรีสอร์ท ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สมาชิกวุฒิสภา นำโดยนายสมชาย เสียงหลาย รองประธานกรรมการคนที่ 3 และคณะ ได้เดินทางมาพบปะ รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง อาทิ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคม เกษตรกร และภาคการท่องเที่ยว โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ พร้อมกับบรรยายสรุปสภาพทั่วไปของจังหวัดพัทลุง


นายสมชาย กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เป็นนโยบายของวุฒิสภา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ 1.) ติดตามความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศ ตามแผน และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ว่า มีความคืบหน้าอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อจะนำไปประชุมหารือในส่วนกลาง 2.) รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากภาคประชาชน โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันของชุมชน ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการปฏิรูปประเทศ และ 3.) เพื่อให้กลไกของส่วนราชการ ปรับปรุงการทำงาน และมีความคิดในการให้บริการประชาชน เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และ ลดเวลา


สัมภาษณ์ นายสมชาย เสียงหลาย รองประธานกรรมการคนที่ 3
สำหรับการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ได้เสนอปัญหา อาทิ การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า ทับที่ทำกินของราษฎร ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา ปัญหาภาคธุรกิจซบเซาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัญหาการวางผังเมืองรวม รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านสมาชิกวุฒิสภา เพื่อจะได้นำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน