พัทลุง ตั้งด่านตรวจไข้ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

เมืองพัทลุง ออกมาตรเข้มข้น ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองพัทลุง ออกมาตรเข้มข้น ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

เมื้อช่วงเช้าของ วันนี้ (23มีนาคม2563) นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง มอบหมายให้ นายทวี ปิยภาณีกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง และเจ้าพนักงานเทศกิจเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ ออกมาตรเข้มข้น ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญ ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อเป็นควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)


เทศบาลเมืองพัทลุง โดยนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงจึงกำหนดจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาเทศบาลเมืองพัทลุงและให้ความรู้การป้องกันโรค ตามมาตรสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาเขตเทศบาลเมืองพัทลุงจำนวน 3 จุด ดังนี้
1. ถนนราเมศวรหน้าสวนกาญจนาภิเษก
2. ถนนไชยบุรี บริเวณร้านครัวสระแก้ว
3. ถนนไชยบุรี บริเวณแยกศาลาโพธิ์ฉลอง


จะดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (ที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เวลา 08.00 -16.00 น โดยจะให้บริการคัดกรองไข้ บริการเจลล้างมือแอลกอฮอร์และให้ความรู้ด้วยแผ่นพับความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อมโยงกิจกรรม ” อสม. เคาะประตูบ้าน” ให้ความรู้ คำแนะนำประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แก่ประชาชนในชุมชน
การดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการเข้มข้นเพื่อให้ประชาชนเทศบาลเมืองพัทลุง และผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงมีความเชื่อมั่นและเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เขตเทศบาลเมืองพัทลุง

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจดำเนินการตามมาตรการเข้มนั้นประชาชนผู้เดินทางทุกคนให้ร่วมมือเป็นอย่างดี ลดกระจกให้เจ้าหน้าที่วัดไข้และล้างมือเจลแอลกอฮอร์ แม้ว่าจะมีสภาพรถที่ติดยาวบนถนน แต่ประชาชนทุกคนยินดีให้ความร่วมมือ เพื่อสู้กับโรคไวรัศโควิด – 19 และประชาชนบางยังให้กำลังกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบว่าทุกคนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเป็นอย่างดี และในช่วงเช้าจากตรวจวัดไข้ยังไม่พบผู้ที่มีไข้สูง มาเดินทางกลับจากกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด

สำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุง พบผู้ติดเชื้อแล้ว 1 รายก่อนหน้านี้ อีก 3 รายยังรอผลแล็บ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพัทลุง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น