X

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย “ปาบึก”

ราชบุรี    ในวันนี้( 9 ม.ค.61) ที่บริเวณสนามกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1   เป็นประธานทำพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 1 เพื่อเร่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน“ปาบึก” ในพื้นที่ภาคใต้

หลังผู้บัญชาการแม่ทัพภาคที่ 1 ได้สั่งการให้ทางกองพลพัฒนาที่ 1 จัดกำลังพลทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 1  จำนวน 160 นาย  และยุทโธปกรณ์ เพื่อเร่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”  ในพื้นที่ภาคใต้    11 จังหวัด รวม 71 อำเภอ 401 ตำบล 2,748 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 215,928 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายกว่า 8,511 หลัง และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย นครศรีธรรมราช 2 ราย ปัตตานี 1 ราย ผู้สูญหายในจังหวัดปัตตานี 1 ราย ซึ่งการจัดส่งกำลังพล และเครื่องมือยุทโธปกรณ์ไปบรรเทาสาธารณภัยสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนได้ทันทีในพื้นที่ ศบภ.ทภ.4 เพราะเนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสามารถเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการอพยพประชาชน ขนย้ายสิ่งของกลับเข้าพื้นที่ และซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย อีกทั้งแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นแก่ประชาชนที่ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” อีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี