X

เปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแห่งแรกของอำเภอเมือง หลังโควิดคลี่คลาย

ราชบุรี   ในวันนี้ ( 22 มี.ค. 66) ที่สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังและสวัสดิการ  ซึ่งตั้งอยู่ ม.8  ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  มีการเปิดให้เป็นศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  ก่อนจะกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  โดยมีนายจำนงค์  จันทร์วงศ์  ปลัดอำเภอเมืองราชบุรี ฝ่ายความมั่นคง  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ต่อนาย สุธี  เล้าสุบินประเสริฐ   นายอำเภอเมืองราชบุรี  ที่มาเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ

    สำหรับศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกของอำเภอเมืองราชบุรี  ที่ได้จัดตั้งขึ้นหลังสถานการณ์โควิด 19  คลี่คลาย  ทั้งนี้ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดยาเสพติด  หรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด   การติดตามดูแลปัญหาเรื่องของสุขภาพหลังได้รับการบำบัด  ไม่ให้กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก เป็นการปรับเปลี่ยนความคิด  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความเข้าใจ  ในรูปแบบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  จนผู้บำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข   ซึ่งจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง  ตำรวจ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย  ซึ่งคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล  ให้ความความรู้ รวมทั้งจัดรถรับส่งผู้ป่วยส่งต่อไปตามสถานพยาบาลด้วย

โดยศูนย์แห่งนี้ได้รับผู้ป่วยรุ่นแรกไว้แล้วจำนวน 50 คน  และตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการบำบัดรวมทั้งหมด 300 คน  โดยแบ่งเป็นรุ่นๆละ 50  คน  ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและบำบัดเป็นเวลา 15 วัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี