X

ผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามการแก้ไขปัญหาโรงงานรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมที่ไฟไหม้

ราชบุรี     ในวันนี้ ( 2 มี.ค. 66 ) นายทรงศัก   สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จ.ราชบุรี กรณีปัญหาผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานรีไซเคิลกากขยะอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด    ซึ่งตั้งอยู่ต.รางบัว   อ. จอมบึง     จ.ราชบุรี เพื่อเร่งติดตามความคืบหน้าการขนย้ายถังสารเคมีกากอุตสาหกรรม และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว   โดยมีนายอังกูร   ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่และสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วย

       โดยนายทรงศัก   สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการแก้ไขปัญหาสืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด   เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม วันนี้จึงลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยช่วงเช้าลงพื้นที่ ณ แหล่งชุมชนและบริเวณที่ทำกินทำการเกษตร ตำบลน้ำพุ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ พบว่ายังมีปัญหามลภาวะทางกลิ่นที่อาจเกิดจากการปนเปื้อนจากสารเคมี และยังได้รับการสะท้อนปัญหาการขนย้ายถังสารเคมียังล่าช้า และยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ

         จากนั้นคณะเดินทางไปโรงงานรีไซเคิลกากขยะอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับนายจุลพงษ์    ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้า ซึ่งภายในโรงงานพบว่ามีการขนย้ายถังสารเคมีไปส่วนหนึ่งแล้ว ส่วนถังสารเคมีที่เหลือ ยังมีปัญหาการรั่วซึมของน้ำสารเคมีที่ยังค้างอยู่  และมีจุดที่ชาวบ้านในพื้นที่กังวลคือบริเวณบ่อพักน้ำเสียรวมถึงจุดฝังกลบกากขยะอุตสากรรม ซึ่งติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงใช้ ทำให้ได้รับผลกระทบต้องแบกรับภาระต้องซื้อน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและการทำการเกษตร โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้กำชับให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่งของบประมาณกลางเพื่อดำเนินการเคลียพื้นที่ในส่วนที่ยังพบปัญหาตกค้างข้างต้นโดยเร็วต่อไป

          จากนั้นในช่วงบ่าย นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมประชุมกับ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  พร้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งประเด็นหลัก คือ ระยะสั้นในด้านการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ,การติดตามความคืบหน้าและแผนการดำเนินการขนย้ายถังสารเคมีที่เหลือ รวมถึงแนวทางการจัดการสารเคมีที่รั่วไหลบริเวณจุดฝังกลบและบ่อพักกากขยะอุตสาหกรรมภายในโรงงาน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาระยะยาวในด้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำกรณีปัญหาแวกซ์กาเบจ จังหวัดราชบุรี เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี